Nevenfuncties

Nevenfuncties

Nevenfuncties

Directeur-Bestuurder

Hieronder vind je een overzicht van de nevenfuncties van Kris Callens, directeur-bestuurder van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof

Lid Raad van Advies Kolleksjesintrum Fryslân onbezoldigd, q.q.
Lid DOLCI (DirectieOverleg Leeuwarder Culturele Instellingen] onbezoldigd, q.q.
Bestuurslid Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting onbezoldigd, q.q.
Secretaris Stichting Hora Siccama van de Harkstede onbezoldigd, q.q.
Voorzitter Stichting MuseumJeugdUniversiteit onbezoldigd
Bestuurslid Club Diplomatique Fryslàn onbezoldigd
Lid Friesch Kabinet onbezoldigd
Lid maatschappelijke adviesraad Koninklijke Luchtmacht onbezoldigd
Lid bestuur Binnenstadsmanagement Leeuwarden onbezoldigd
Jurylid Museumprijs Vriendenloterij onbezoldigd

Opgesteld: december 2023

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer