Nieuwe kinderdirectie

Fries Museum en Princessehof
Nieuwe kinderdirectie

Kersverse kinderdirectie aangetreden

in Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof

16 januari 2024

Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof hebben kennisgemaakt met hun nieuwe kinderdirectie. Afgelopen week verwelkomde directeur Kris Callens zijn acht fanatieke collega’s in het Fries Museum. De leerlingen van IKC Albertine Agnes zullen de musea het komende jaar voorzien van ongezouten meningen, waardevolle adviezen en kritische vragen. De kinderdirectie draagt met hun input bij aan het kidsproof maken van de musea; van de onderwijsprogramma’s tot aan de familieactiviteiten. De kersverse directeuren werden ‘ingewerkt’ door medewerkers educatie Mariska de Boer en Inge Hekman met een inkijkje in een aantal opdrachten die ze komend half jaar gaan uitvoeren. Zo mochten ze een eerste versie van een familiespel testen, mede ontwikkeld door Communication & Multimedia Design-stagiair Wietse Koen. Ook werkt de kinderdirectie komend half jaar mee aan het ontwikkelen van het onderwijsprogramma bij de tentoonstelling van Semâ Bekirović die eind april opent. Daarna was het tijd om collega-directeur Kris Callens het hemd van het lijf vragen over ‘hun’ musea. 

Eén van de vragen die gesteld werd is ‘Wat doet een museumdirecteur nou precies?’. ‘Besturen’ antwoordde Callens. ‘En dat kan je vergelijken met het rijden in een auto: je denkt na waar je naar toe wilt, en dan beslis je in welke richting je gaat sturen.’ Ook werd er besproken wat de leerlingen op school bezighoudt. Na een fotosessie en het napraten over alle eerste indrukken, bracht de taxi de leerlingen weer terug naar school. De volgende werkbezoeken volgen binnenkort. 

De nieuwe kinderdirectie, van links naar rechts: Dylan (stand-in voor Joël), Wolf, Silvijn, Thijs, Madina, Kris Callens (directe
De nieuwe kinderdirectie, van links naar rechts: Dylan (stand-in voor Joël), Wolf, Silvijn, Thijs, Madina, Kris Callens (directe

De kinderdirectie van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof bestaat uit acht kinderen uit groep 5 tot en met 8 van IKC Albertine Agnes, tevens de leerlingenraad van de school. De kinderen zijn verkozen door campagne te voeren in hun eigen groep. Met verkiezingen zijn twee leerlingen en een reservelid per groep verkozen, zodat bij ziekte er altijd twee leerlingen vanuit elke groep aanwezig zijn. De kinderdirectie geeft het komende jaar input voor de programmering van de musea. Daarmee spelen ze een belangrijke rol: de input die de kinderen geven is essentieel voor het toegankelijk en interessant maken van de musea voor leeftijdsgenoten. 
 
Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door Windpark Fryslân, de Provincie Fryslân, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VriendenLoterij en de Ir. Abe Bonnema Stichting.  
 
Partners van het Princessehof: Ottema-Kingma Stichting, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof en Club Céramique.

Keramiekmuseum Princessehof wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Leeuwarden.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer