Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd Human After All

Het menselijk lichaam wordt in de tentoonstelling Human After All door hedendaagse kunstenaars uit Azië en het westen verbeeld in kunstwerken waarin processen van vernieuwing, verval, interactie en transformatie een centrale rol spelen.

Een bonte verzameling van sculpturen van keramiek, maar ook installaties, fotografie en videowerken geven een rijk geschakeerd beeld van de verschillende blikken van kunstenaars op de mens. Volkscultuur, de positie van de vrouw, de vooringenomenheid van onze eigen waarneming, massa versus individu, creëren, vernietigen en verzamelen, lichamelijkheid, hebzucht en macht zijn thema’s die in deze werken te ontdekken zijn.

Wij organiseren hier een ontwerpwedstrijd bij en dagen leerlingen uit als reactie op de verhalen van de kunstenaars klassikaal of individueel een beeldende verwerking te maken in de vorm van een installatie, objecten van keramiek, geschreven verhalen of een animatie. In een speciaal daarvoor gereserveerde ruimte wordt leerlingenwerk gepresenteerd gedurende de looptijd van de tentoonstelling. Ook kunnen klassen als onderdeel van het onderwijsprogramma een workshop/gastles in de klas krijgen, verzorgd door een museumdocent.

Onderwijsprogramma

Het programma rondom de ontwerpwedstrijd bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. museumbezoek, onder leiding van een museumdocent
  2. gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent
  3. verwerking in de klas: ontwerp/verhaal/animatie uitvoeren, begeleid door de eigen docent

Keuze uit drie uitdagingen

In het onderwijsprogramma bieden we leerlingen drie uitdagingen aan waar ze hun eigen keuze uit kunnen maken, uitmondend in een ontwerpwedstrijd.
Keramiek – maak een verbeelding voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp, geïnspireerd door Human After All
Verhaal – schrijf een verhaal over jouw beeld van de mens, geïnspireerd door één van de kunstwerken uit Human After All
Animatie - verbeeld jouw blik op de mens, geïnspireerd door Human After All in een animatie

Presentatie

Uit alle categorieën worden door een jury van experts winnaars gekozen. Het werk van de winnaars wordt onderdeel van de tentoonstelling Human After All, in de speciale presentatieruimte van de ontwerpwedstrijd. In twee rondes (najaar 2020 en voorjaar 2021) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum. Beide ontwerprondes krijgen een feestelijke onthulling, uiteraard voor de winnaars, maar ook voor hun klasgenoten, vrienden en familie. Wij voorzien de docent van de winnaars van alle informatie hierover. 

Winnaars van de categorie 2D brengen voorafgaand aan de onthulling een bezoek aan Albarello tegelfabriek & atelier in Menaam, waar hun winnende ontwerpen worden uitgevoerd in samenspraak met de schilders van dit bedrijf. Het proces van idee/ontwerp tot eindproduct wordt zo tastbaar gemaakt.

Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleren we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren.

1
1
2
2

Planning

Er is één ontwerpronde in het schooljaar 2020-2021 met één deadline voor alle categorieën: woensdag 30 juni (week 26).

Omdat Albarello verhuist rond die tijd, is het helaas niet mogelijk een bezoek te brengen. Volgend jaar wel weer natuurlijk!

De onthulling is dit keer ook zonder feestje. Uiteraard informeren we de docenten en de winnaars zodra de presentatie klaar is en zorgen we voor vrijkaarten. Als het Corona-technisch kan, sluiten we eventueel af met een gezamenlijk koffie-momentje in het laatste weekend van de tentoonstelling.

Uitgebreide informatie over de verschillende ontwerpcategorieën

Voor de uitvoering in keramiek is er keuze uit twee varianten:
- ontwerp op papier, op basis van een werkblad
- driedimensionaal object van keramiek 

1. Ontwerp op papier (2D)

Er is keuze uit twee varianten: een tegeltableau of een schaal. Download hier de werkbladen:

Het tegeltableau bestaat uit 4 tegels van 13 x 13 cm en is in zijn geheel 26 x 26 cm. De diameter van de schaal waar de leerlingen een ontwerp voor maken is 27 cm. U print de pdf van een werkblad naar keuze op ware grootte uit. Dan is de maat kloppend. Er kan uiteraard wel gewerkt worden op ander papier, dat vervolgens op dit format wordt aangebracht. Voor het goed overnemen van de ontwerpen op keramiek stimuleren we het werken met de volgende materialen: stift, wasco/pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf. In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. Dat is mogelijk gedurende de reguliere openingstijden van het Princessehof: dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur, Grote Kerkstraat 11 in Leeuwarden. Vergeet niet de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school te vermelden, inclusief een korte tekst (50-75 woorden) van de leerling over het ontwerp. 
 

2. Object van keramiek (3D)

Liever zelf een 'af' kunstwerk maken? Dat kan ook! 
Per object graag maximaal drie foto’s inzenden aan i.hekman@princessehof.nl met als onderwerp: ontwerpwedstrijd en onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school, inclusief een korte tekst (50-75 woorden) van de leerling over het ontwerp.

Voor de categorieën ‘verhaal’ en ‘animatie’ kunt u Inge Hekman mailen voor een aanleverinstructie: i.hekman@princessehof,nl.

Praktische informatie

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO onder- en bovenbouw | MBO

Werkvorm

kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, schrijven, presenteren

Leergebieden

beeldende vorming, kunst & cultuur, CKV, mens & maatschappij, Nederlands

Lengte bezoek

75 minuten, alleen in overleg 60 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd.

Kosten per leerling 

€ 5,- per leerling voor het museumprogramma. De gastles bieden wij kostenloos aan.

De tentoonstelling Human After All is te zien van 10 oktober 2020 tot en met 5 september 2021. 
De ontwerpwedstrijd is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de Vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof.

 
trailer
© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer