Tegeltableau met bloemenvaas

Tegeltableau met bloemenvaas, 1786, tegelbakkerij d’Oude Prins, Amsterdam, schilder Gerrit de Graaf, aardewerk. Collectie Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting). Foto: Erik & Petra Hesmerg
Tegeltableau met bloemenvaas, 1786, tegelbakkerij d’Oude Prins, Amsterdam, schilder Gerrit de Graaf, aardewerk. Collectie Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting). Foto: Erik & Petra Hesmerg

Tegeltableau met bloemenvaas, 1786, tegelbakkerij d’Oude Prins, Amsterdam, schilder Gerrit de Graaf, aardewerk. Collectie Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting). Foto: Erik & Petra Hesmerg

De export van Nederlandse tegels ging in de 18de eeuw onverminderd door. Er werden nieuwe vorstelijke markten buiten Europa aangeboord, vooral in het Nabije Oosten. Dit soort bloemvaastableaus zijn bijvoorbeeld teruggevonden in een stadspaleis in Algiers. Ze zijn uitgevoerd door de Amsterdamse tegelschilder Gerrit de Graaf.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer