Vrienden van het Princessehof

Vrienden van het Princessehof

Over de vrienden

Bestuur van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof per 1 juni 2016

Voorzitter

: mevrouw Gesien Inia-Douma 

Secretaris

: mevrouw Greetje Scheper-Koopmans

Penningmeester

: de heer Frans R. van den Berg

Bestuurslid

: mevrouw Nirdosh P. van Heesbeen

Bestuurslid

: mevrouw Carin Koelma- de Jong

Bestuurslid

: mevrouw Dineke Bunk-Eden

Living Porcelain - mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Princessehof

Nieuws

- Programma & Agenda

- (Concept) notulen ALV d.d. 24 maart 2018

- Verslag secretaris over 2018

- Verslag penningmeester over 2018

- Concept statutenwijziging (versie 4 maart 2019)

Dat ging naar Den Bosch toe... 

verslag van een zeer geslaagde excursiedag van de Vrienden van het Princessehof.

Op woensdag 11 april 2018 was het de dag van “dat gaat naar Den Bosch toe”. En met “dat” wordt bedoeld de glanzende bus van Dalstra reizen met daarin ongeveer 25 noordelijke excursiegangers. In Den Bosch voegden zich nog circa 15 overige deelnemers bij het gezelschap. De excursiedag werd namens het bestuur van de Vrienden van het Princessehof begeleid door Carin Koelma en Gesien Inia-Douma. Er waren twee bezoekadressen gepland, en wel die aan de keramist Henk Wolvers en zijn partner Irene van den Hurk en aan Huisinghe ‘De Loet’, waar Neeltje van der Ven ons gastvrij zou ontvangen. Omdat de groep te groot was werd gesplitst. De ‘noordelijke’ groep bezocht in de ochtend Huisinghe ‘De Loet’. De overige deelnemers verzamelden zich eerst bij het moderne ateliergebouw van Henk en Irene.

Henk Wolvers bewoont sinds 2016 een voormalige kleuterschool aan de voet van de H. Hartenkerk. En op deze plek geven hij en zijn vrouw een prachtig visitekaartje af van hun verfijnde smaak. Het gezelschap werd welkom geheten met koffie, thee en een heerlijke chocoladebol. Intussen vertelde Wolvers over zijn carrière, zijn eeuwige passie voor keramiek en dan met name voor porselein en zijn voortdurend zoeken naar nieuwe uitingen, technieken en glazuren. Het gezelschap proefde de passie bij de uitleg van de installatie van ragdunne porseleinen ‘raampjes’ en hun weerspiegeling in een in het Textielmuseum in Tilburg getuft tapijt. Ook wist de kunstenaar heel goed zijn werkwijze uit te leggen, door diverse kleuren witte porseleinaarde samen met contrasten toe te passen  in meerdere uiterst dun uitgerolde porseleinlaagjes. Na het stookproces geeft de wand dan met lichtinval een heel levendig beeld. En wanneer je al meer dan 25 jaar vol vreugde zo vernieuwend en succesvol bezig kunt zijn in binnen- en buitenland, dan kan je spreken van een groot keramisch kunstenaar.

Intussen was de ‘noordelijke’ groep allerhartelijkst ontvangen door mevrouw Neeltje van der Ven. De bewonersgeschiedenis van het pand dat zij bewoond aan de Peperstraat gaat terug tot 1361.  In dat jaar wordt Mechteld van Loet als eerste bewoonster genoemd. Neeltje en haar in 2014 overleden echtgenoot Clemens van der Ven hebben de naam Huizinghe ‘De Loet’ gekozen , vernoemd naar de eerste bewoonster. Clemens en Neeltje hebben in hun leven een internationaal gerenommeerde antiekzaak, gespecialiseerd in Aziatische kunst en met name porselein, weten op te bouwen. Hun kennis, liefde en kennelijk ook financiële mogelijkheden leidden er toe, dat dit avontuurlijke stel in een steeds grotere privé verzameling kon gaan wonen. En dat ging heel ver, zoals wij hebben kunnen ervaren tijdens onze rondgang door de diverse etages. Van spiegelkabinetje, Delftse tulpenvazen keuken, China bibliotheek tot kamers met Chinees exportporselein. En overal vonden wij opstellingen alsof wij op de TEFAF liepen, waarvan overigens Clemens van der Ven medeoprichter was. De prachtige inleidende woorden van Neeltje over hoe je door lef, weetgierigheid, doorzetting tot grootse prestaties kan komen heeft ons allen zeer bemoedigd en geïnspireerd.

Wij kunnen niets anders zeggen  over deze bijzondere dag, dan dat deze heel erg geslaagd was. Wij danken Gesien en Carin en andere betrokkenen bij de organisatie voor  deze prachtige excursiedag. En wij verheugen ons op een nieuwe traditie met een jaarlijkse weerkerend uitje.

Ger J.M. de Ree

(Concept)verslag ledenvergadering - maart 2018

Klik hier om het conceptverslag te downloaden.
Datum: 24 maart 2018
Tijd: 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Vergaderzaal Keramiekmuseum Princessehof

Jaarverslagen Vrienden van het Princessehof

Jaarverslag 2017
Financiëel verslag 2017

Concept-Statutenwijziging

Klik hier om het concept van de Statutenwijziging te lezen.

Vormen uit vuur

Het bestuur van de Vriendenvereniging heeft enkele keren gesproken met het bestuur van de Vereniging voor Keramiek en Glas over mogelijkheden voor samenwerking. Uit dat overleg is de afspraak voortgekomen dat Vrienden van het Princessehof een jaar lang een abonnement kunnen nemen op Vormen uit Vuur, het blad van de andere vereniging. Per jaar worden 3 nummers uitgegeven, voor € 45,- per jaar. Een “proef”abonnement voor een jaar wordt u aangeboden voor € 35,-. Vormen uit Vuur is een prachtig tijdschrift, met o.a. artikelen over tentoonstellingen en interviews met kunstenaars. Het is een goede vervanging voor ons blad Keramika, waarvan wij de uitgave helaas hebben moeten beeindigen.

vormen uit vuur
vormen uit vuur

Als u, als Vriend van het Princessehof, belangstelling hebt voor een dergelijk abonnement, voor een jaar, wilt u dat dan doorgeven aan onze voorzitter. Zij spreekt dan verder af met de redactie van Vormen uit Vuur. Graag naam, adres, tel.nr en mailadres opgeven.

(mail)adres voorzitter: 
G.E. Inia-Douma
Harlingerstraatweg 6
8916 BB Leeuwarden
gesien@iniadouma.nl

Viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging van Vrienden

Een selectie uit de collectie van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof

De vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof koopt de mooiste moderne en hedendaagse keramiek en geeft die in bruikleen aan Princessehof. In de loop der jaren is er zo een prachtige collectie opgebouwd. Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan hebben de Vrienden een boek (Verzamelde Vrienden) samengesteld waarin alle aankopen te zien zijn en waarin de ontstaansgeschiedenis van de collectie beschreven wordt. Een selectie van deze aankopen - het beste van 40 jaar verzamelen - was ook te zien in een unieke tentoonstelling.

Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel. De prijs bedraagt €39,95, Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof betalen €10,00.

Contact

Vrienden Princessehof
Taniaburg 48
8926 LX Leeuwarden

vriendenprincessehof@gmail.com

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer