Vrienden van het Princessehof

Vrienden van het Princessehof

Over de vrienden

Bestuur van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof per 1 juni 2016

Voorzitter

: - 

Secretaris

: mevrouw Greetje Scheper-Koopmans

Penningmeester

: de heer Frans R. van den Berg

Bestuurslid

: mevrouw Nirdosh P. van Heesbeen

Bestuurslid

: mevrouw Carin Koelma- de Jong

Bestuurslid

: mevrouw Dineke Bunk-Eden

Living Porcelain - mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Princessehof
vormen uit vuur
vormen uit vuur

Als u, als Vriend van het Princessehof, belangstelling hebt voor een dergelijk abonnement, voor een jaar, wilt u dat dan doorgeven aan onze voorzitter. Zij spreekt dan verder af met de redactie van Vormen uit Vuur. Graag naam, adres, tel.nr en mailadres opgeven.

(mail)adres voorzitter: 
Momenteel n.v.t.

Viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging van Vrienden

Een selectie uit de collectie van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof

De vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof koopt de mooiste moderne en hedendaagse keramiek en geeft die in bruikleen aan Princessehof. In de loop der jaren is er zo een prachtige collectie opgebouwd. Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan hebben de Vrienden een boek (Verzamelde Vrienden) samengesteld waarin alle aankopen te zien zijn en waarin de ontstaansgeschiedenis van de collectie beschreven wordt. Een selectie van deze aankopen - het beste van 40 jaar verzamelen - was ook te zien in een unieke tentoonstelling.

Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel. De prijs bedraagt €39,95, Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof betalen €10,00.

Contact

Vrienden Keramiekmuseum Princessehof
Postbus 1239
8900 CE Leeuwarden
vriend@princessehof.nl

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer