Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd KOREA.

Van 16 oktober 2021 tot en met 21 augustus 2022 presenteert Keramiekmuseum Princessehof de tentoonstelling Korea. Het is voor het eerst dat één land centraal staat in het museum en het belooft een bijzondere kennismaking met veel verschillende facetten van Koreaanse cultuur te worden. Het ontdekken, onderzoeken en aftasten van gewoontes, gebruiken en gedragingen, van rituelen tot eetcultuur vormt de uitdaging die we leerlingen bieden. Een sprong van de eeuwenoude schoonheidscultus naar BB cream, K-beauty en K-pop blijkt bijvoorbeeld verrassend makkelijk gemaakt!

Onze ontwerpwedstrijd vormt de kern van het onderwijsprogramma bij Korea. We dagen leerlingen uit als reactie op de verhalen in de tentoonstelling klassikaal of individueel een beeldende verwerking te maken in de vorm van een installatie, objecten van keramiek, kleding of een animatie, binnen een ontwerpwedstrijd. In een speciaal daarvoor gereserveerde ruimte wordt gedurende de looptijd van de tentoonstelling leerlingenwerk gepresenteerd. Ook kunnen klassen als onderdeel van het onderwijsprogramma een workshop/gastles in de klas krijgen, verzorgd door een museumdocent.

Hoofddoel is om jongeren bewust te maken van hoe gewoon en tegelijk bijzonder keramiek is. Dagelijks gebruiken we kopjes, borden en schalen van keramiek, en vaak zonder het te beseffen halen we met keramiek de hele wereld in huis. Tentoonstelling en onderwijsprogramma bieden jongeren een verbreding en verdieping van hun blik op de wereld van makers van keramiek, geschiedenis en verbeeldingskracht in Korea.

Onderwijsprogramma

Het programma rondom de ontwerpwedstrijd bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. museumbezoek, onder leiding van een museumdocent
  2. gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent
  3. verwerking in de klas: ontwerp/kleding/animatie uitvoeren, begeleid door de eigen docent

Keuze uit drie uitdagingen

In het onderwijsprogramma bieden we leerlingen drie uitdagingen aan waar ze hun eigen keuze uit kunnen maken, uitmondend in een ontwerpwedstrijd.
Keramiek – maak een verbeelding voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp, geïnspireerd door KOREA.
Kleding– ontwerp kleding, geïnspireerd door de tentoonstelling KOREA.
Animatie - verbeeld jouw blik op Korea in een animatie, geïnspireerd door KOREA. 

Presentatie

Uit alle categorieën worden door een jury van experts winnaars gekozen. Het werk van de winnaars wordt onderdeel van de tentoonstelling KOREA., in de speciale presentatieruimte van de ontwerpwedstrijd. In twee rondes (najaar 2021 en voorjaar 2022) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum. Beide ontwerprondes krijgen een feestelijke onthulling, uiteraard voor de winnaars, maar ook voor hun klasgenoten, vrienden en familie. Wij voorzien de docent van de winnaars van alle informatie hierover. 

Winnaars van de categorie 2D brengen voorafgaand aan de onthulling een bezoek aan Albarello tegelfabriek & atelier in Menaam, waar hun winnende ontwerpen worden uitgevoerd in samenspraak met de schilders van dit bedrijf. Het proces van idee/ontwerp tot eindproduct wordt zo tastbaar gemaakt.

Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleren we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren.

1
1
2
2

Planning

Er zijn twee ontwerprondes in het schooljaar 2021-2022.

Eerste ronde 

categorie

deadline inleveren

jurering

bezoek Albarello

ontwerp op papier (2D)

woensdag 16 februari 2022

week 7 2022

week 9

overige categorieën

woensdag 9 maart 2022

week 10 2021

 nvt

De onthulling van alle winnaars van de eerste ronde vindt plaats op woensdagmiddag 30 maart 2022 (week 13), om 15.00 uur.

 

Tweede ronde

categorie

deadline inleveren

jurering

bezoek Albarello

ontwerp op papier (2D)

woensdag 15 juni 2022

week 24 2022

week 25

overige categorieën

woensdag 29 juni 2022

week 26 2022

 nvt

De onthulling van alle winnaars van de eerste ronde vindt plaats op woensdagmiddag 13 juli 2022 (week 28), om 15.00 uur.

Uitgebreide informatie over de verschillende ontwerpcategorieën

Voor de uitvoering in keramiek is er keuze uit twee varianten:
- ontwerp op papier, op basis van een werkblad
- driedimensionaal object van keramiek 

1. Ontwerp op papier (2D)

Er is keuze uit twee varianten: een tegeltableau of een schaal. Download hier de werkbladen:

Het tegeltableau bestaat uit 4 tegels van 13 x 13 cm en is in zijn geheel 26 x 26 cm. De diameter van de schaal waar de leerlingen een ontwerp voor maken is 27 cm. U print de pdf van een werkblad naar keuze op ware grootte uit. Dan is de maat kloppend. Er kan uiteraard wel gewerkt worden op ander papier, dat vervolgens op dit format wordt aangebracht. Voor het goed overnemen van de ontwerpen op keramiek stimuleren we het werken met de volgende materialen: stift, wasco/pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf. In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. Dat is mogelijk gedurende de reguliere openingstijden van het Princessehof: dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur, Grote Kerkstraat 9 in Leeuwarden. Vergeet niet de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school te vermelden, inclusief een korte tekst (50-75 woorden) van de leerling over het ontwerp. 
 

2. Object van keramiek (3D)

Liever zelf een 'af' kunstwerk maken? Dat kan ook! 
Per object graag maximaal drie foto’s inzenden aan i.hekman@princessehof.nl met als onderwerp: ontwerpwedstrijd en onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school, inclusief een korte tekst (50-75 woorden) van de leerling over het ontwerp.

Voor de categorieën ‘kleding’ en ‘animatie’ kunt u Inge Hekman mailen voor een aanleverinstructie: i.hekman@princessehof,nl.

Praktische informatie

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO onder- en bovenbouw | MBO

Werkvorm

kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, schrijven, presenteren

Leergebieden

beeldende vorming, kunst & cultuur, CKV, mens & maatschappij

Lengte bezoek

75 minuten, alleen in overleg 60 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd.

Kosten per leerling 

€ 5,- per leerling voor het museumprogramma. De gastles bieden wij kostenloos aan.

De tentoonstelling KOREA. Poort naar een rijk verleden is te zien van 16 oktober 2021 tot en met 21 augustus 2022. 


De ontwerpwedstrijd is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de Vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof.

Meer weten over het proces? Bekijk het filmpje hieronder van een eerdere ontwerpwedstrijd.

trailer
© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer