Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Made in Holland

2018-2019

In de tentoonstelling Made in Holland onderzochten leerlingen de rijkdom, reikwijdte en het ambacht van keramiek en hun makers. Een intrigerende culturele uitwisseling van west naar oost en andersom werd blootgelegd aan de hand van de ontwikkeling en verspreiding van keramische technieken en producten, met Nederland als spil. Bij het onderwijsprogramma boden we leerlingen een beeldende uitdaging door een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Hoofddoel hiervan is om jongeren bewust te maken van hoe gewoon en tegelijk bijzonder keramiek is.
We daagden leerlingen uit zelf een verbeelding te maken voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp, vanuit het thema Made in Holland

Alle onderwijsgroepen die de tentoonstelling bezochten, nodigden we uit om een 2D of 3D ontwerp te maken.
Onderdeel van het onderwijsprogramma was een inspirerende ontwerpworkshop/gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent. De 2D-winnaars brachten een bezoek aan een keramiekfabriek. In samenspraak met de schilders van dit bedrijf werd een uitvoerbaar object gemaakt en zo het proces van idee/ontwerp tot eindproduct tastbaar gemaakt. Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleerden we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren. Uiteraard kregen de beste ontwerpen van leerlingen een plek in het museum. In twee rondes (najaar 2018 en voorjaar 2019) konden scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hadden op een ereplekje in het museum. 

De tentoonstelling Made in Holland was te zien van 2 juni 2018 tot en met 30 juni 2019. 

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer