Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Sexy Ceramics

2016-2017

In het schooljaar 2016-2017 stond de ontwerpwedstrijd helemaal in het teken van de tentoonstelling ‘Sexy Ceramics’. 

De tentoonstelling bood een rijke ervaring aan ontmoetingen met keramiek uit oost en west, van ruim tweeduizend jaar geleden tot nu. Zeer divers en sterk afhankelijk van tijd en plaats op de wereld hebben mensen verbeeldingen gemaakt van het menselijk lichaam, sensualiteit, verleiding en seksualiteit, als vanzelfsprekend onderdeel van het leven. 

De uitdaging die we dit jaar aan leerlingen voorlegden was: 
Verbeeld - door middel van symboliek - verleiding en erotiek in of op keramiek.

Neem een kijkje in het materiaal waarmee de leerlingen werkten: in het museum was dit boekje voor ze beschikbaar  en tijdens de gastles werkte de museumdocent met deze powerpoint.

Programma

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:
- bezoek aan de tentoonstelling - begeleid door museumdocenten
- gastles door museumdocent van het museum, met een seksuoloog voorbereid - in de klas*
- beeldende verwerking in de klas: ontwerp voor de ontwerpwedstrijd uitvoeren – begeleid door eigen docent op school

Leergebieden

We sloten aan bij:
Kunst en cultuur -  reflecteren op eigen en andermans werk staat centraal vanuit het kernconcept kunst en maatschappij
Mens en maatschappij – accent op mening vormen en cultuurverschillen. We werkten samen met psycholoog en seksuoloog Irma van Steijn om de gastles vorm te geven, zodat gesprekken met leerlingen veilig verliepen.

trailer
© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer