Partners

Partners

OKS

De Ottema-Kingma Stichting ving haar werkzaamheden aan in 1955 na het overlijden van notaris Nanne Ottema en heeft tot doel "Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland". De OKS heeft ruim 30.000 objecten in haar bezit, welke aan talloze musea en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven, waaronder het Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden.

De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet rekent de OKS tot haar taak.

Aankoop:
De collectie van het Princessehof is in 2019 uitgebreid met twee verfijnde kommetjes van Koreaans porselein in langdurige bruikleen gekregen van de Ottema-Kingma Stichting. De stichting kocht het zeldzame porselein op speciaal verzoek van het museum. Beide kommetjes zijn per direct opgenomen in de vaste opstelling Van Oost naar West.

De Ottema-Kingma Stichting maakte de tentoonstelling Op de thee (2014) mede mogelijk, ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar de collectie Martavanen en draagt bij aan diverse aankopen, waaronder de Wave Bowl. Daarnaast heeft de stichting de Ming publicatie en Album Amicorum voor Eva Ströber (conservator Aziatische keramiek) mede mogelijk gemaakt en maakte het het ontwikkelde kookboek (2021) mede mogelijk, als ook het Maria Louise tegeltableau. Ook de herinrichting van Keramiekmuseum Princessehof in 2017 werd mede mogelijk gemaakt door Ottema-Kingma Stichting, evenals de verhuizing van de collectie van Keramiekmuseum Princessehof naar Kolleksje Sintrum Fryslan, en de stichting maakte publicatierechten van de foto's voor de website Fries Aardewerk mede mogelijk.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer