Fries aardewerk

Fries aardewerk

Tegelveld met cupido's

Tegelveld met decor van cupido's, Harlingen, circa 1670, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting). Klik op de afbeelding om te vergroten.
Tegelveld met decor van cupido's, Harlingen, circa 1670, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting). Klik op de afbeelding om te vergroten.

Tegelveld met decor van cupido's, Harlingen, circa 1670, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting). Klik op de afbeelding om te vergroten.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer