Heropening op 21 februari

Keramiekmuseum
Heropening op 21 februari

Keramiekmuseum Princessehof opent morgen weer zijn deuren, na een inbraak vorige week waarbij verschillende stukken Chinees keramiek werden gestolen. De objecten maakten onderdeel uit van de tentoonstelling Feest!, waarin onder andere stilgestaan wordt bij het Chinese Nieuwjaar. De afgelopen week is het museum dicht geweest in verband met politieonderzoek. Ook zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen en is de tentoonstelling hersteld met vervangende werken uit het museumdepot, die vanaf morgen te zien zijn.

Aangepaste tentoonstelling
De inbraak in het Princessehof was gericht op stukken uit de installatie rondom het feest Chinees Nieuwjaar. Elf stukken werden gestolen, waarvan er zeven kapot werden teruggevonden rondom het museum. Van vier objecten ontbreekt nog ieder spoor. Keramiekmuseum Princessehof beschikt over een rijke collectie Chinees porselein en heeft de installatie daarom goed kunnen aanvullen, zodat het inhoudelijke verhaal intact is gebleven. Net zoals eerder wordt het feest geïllustreerd aan de hand van Chinees porselein gedecoreerd met gelukssymbolen, legendes en figuren uit de dierenriem.

Nationaal keramiekmuseum
Het Princessehof is het nationale keramiekmuseum en het enige rijksmuseum in Noord-Nederland, gevestigd in een 18de eeuws stadspaleis, tevens het geboortehuis van M.C. Escher. Het museum vertelt met zijn hoogstaande collectie actuele en relevante verhalen, van keizerlijk porselein uit China, prachtige art-nouveau keramiek en Delfts Blauw tot werk van moderne en hedendaagse kunstenaars en ontwerpers. De collectie kent een aantal absolute hoogtepunten zoals het keizerlijk porselein uit China, de Japanse Kakiemon beelden en de collectie Nederlandse art nouveau. Naast de vaste presentatie Van Oost en West maakt het museum wisselende spraakmakende tentoonstellingen zoals eerder Made in Holland, In Motion, Gezonken Schatten en de huidige tentoonstelling Feest!. Aan de hand van twaalf uiteenlopende feesten onderzoekt het Princessehof in deze tentoonstelling hoe we in Nederland feest vieren, wat we vieren en met wie. In de tentoonstelling komen het kinderfeest, Chinees Nieuwjaar, Carnaval, Pesach, het studentenfeest, de verjaardag, een selamatan, de bruiloft, Eid al-Fitr (Suikerfeest), Ketikoti, Divali en Kerst aan bod.


De tentoonstelling Feest! wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, VSB Fonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Leeuwarder Ondernemers Fonds, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof, Stichting Zabawas en Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis. Deze tentoonstelling is een samenwerking met het landelijke educatieproject Feest! Weet wat je viert, een initiatief van Museum Catharijneconvent. Deze tentoonstelling kwam inhoudelijk tot stand dankzij de hulp van velen.

Partners van het Princessehof: Ottema-Kingma Stichting, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof en Club Céramique.

Keramiekmuseum Princessehof wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Leeuwarden.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer