Fries aardewerk

Fries aardewerk

Tegeltableau met bloempot

Tegeltableau met decor van een bloempot, Makkum, 1785 – 1800, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.​
Tegeltableau met decor van een bloempot, Makkum, 1785 – 1800, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.​

Tegeltableau met decor van een bloempot, Makkum, 1785 – 1800, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.​

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer