Iftar-maaltijd tijdens ramadan

In Keramiekmuseum Princessehof
Iftar-maaltijd tijdens ramadan

Schuif aan voor een iftar-maaltijd in Keramiekmuseum Princessehof tijdens de ramadan

Vandaag gaat de ramadan van start, een maand waarin moslims tussen dageraad en zonsondergang vasten. Ter ere van de tentoonstelling Feest!, waarvan Eid al-Fitr (Suikerfeest) onderdeel uitmaakt, organiseert het Princessehof op donderdagavond 13 april een rondleiding én iftar-maaltijd. Iedereen is welkom. De avond is gratis, wel wordt verwacht dat iedereen iets te eten meeneemt (halal) om te delen. Reserveer online alvast een gratis kaartje of kijk voor meer informatie op princessehof.nl/iftar.

De Eid al-Fitr-installatie in de tentoonstelling Feest!. Foto door Ruben van Vliet.
De Eid al-Fitr-installatie in de tentoonstelling Feest!. Foto door Ruben van Vliet.

Naast een maand van bezinning is de ramadan een maand waarin moslims extra aandacht schenken aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Speciaal voor bezoekers die de ramadan vieren én andere geïnteresseerden, organiseert het Princessehof op donderdag 13 april een gezellige avond die in het teken staat van de ramadan. Om 19.30 uur neemt een rondleider je mee door de tentoonstelling Feest!. Er zijn tolken aanwezig die Arabisch en Turks spreken. Na zonsondergang, rond 20.30 uur, verbreken we gezamenlijk het vasten met een oneven aantal dadels en een glas water of melk. Iedere bezoeker neemt iets te eten mee om te delen. Om gezamenlijk van de maaltijd te kunnen genieten, vragen we je eten mee te nemen dat halal is en geen varkensvlees of alcohol bevat.

Feest!
Nog tot en met 20 augustus 2023 viert het Princessehof feest! Met een grote tentoonstelling laat het museum zien hoe er in heel Nederland feest wordt gevierd, van Carnaval en Ketikoti tot Divali en Eid al-Fitr. De verschillen tussen de vieringen zijn groot, maar eten en drinken spelen bijna altijd een belangrijke rol, en daarmee ook keramiek. Heb je iets te vieren? Dan haal je je mooiste servies uit de kast. Of juist die ene (ietwat beschadigde) schaal die je nog van je oma hebt gekregen. Juist deze persoonlijke verhalen vormen het uitgangspunt van deze associatieve tentoonstelling. Feest! bestaat uit twaalf installaties met keramiek uit eigen collectie én gekoesterde voorwerpen van feestvierders uit heel het land. In de tentoonstelling vertellen zij in audiofragmenten alles over hun viering en tradities. Gedurende de tentoonstelling organiseert het Princessehof allerlei verbindende activiteiten om verschillende feestvierders samen te brengen.

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, VSB Fonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Leeuwarder Ondernemers Fonds, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof, Stichting Zabawas en Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis. Deze tentoonstelling is een samenwerking met het landelijke educatieproject Feest! Weet wat je viert, een initiatief van Museum Catharijneconvent. Deze tentoonstelling kwam inhoudelijk tot stand dankzij de hulp van velen.

Partners van het Princessehof: Ottema-Kingma Stichting, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof en Club Céramique.

Keramiekmuseum Princessehof wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Leeuwarden.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer