Het verhaal van een kunstwerk

Het verhaal van een kunstwerk

Kunst en klei

Wat hebben kunst en klei met elkaar te maken? Van alles! Veel kunstenaars maken fantastische kunstwerken van klei. Hele verhalen kunnen ze erin kwijt. Er is van alles te ontdekken aan de kunstwerken die je ziet in Keramiekmuseum Princessehof. Van groot en veelkleurig tot klein met ingetogen kleuren. De een is glad, de ander ruw. Allemaal vertellen ze iets, ze drukken iets uit. Vaak heeft de kunstenaar heel bewust voor klei gekozen om zo’n kunstwerk te maken.

Als je zelf wel eens iets van klei hebt gemaakt, dan weet je dat dat nog niet zo makkelijk is. Hoe kun je nou echt goed uitbeelden hoe iemand zich voelt bijvoorbeeld? Vormen, kleuren, alles speelt een rol.

Doelgroep : onder- en bovenbouw vmbo-havo-vwo, voor de verschillende leerjaren en -niveaus bieden we gedifferentieerde programma’s aan
Werkvormen : interactief onderwijsleergesprek waarin kijken, aanraken, doen, onderzoeken en presenteren centraal staan
Vakken : Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, Nederlands
Kerndoelen onderbouw: K&C: 48 t/m 52, Nederlands: 2 en 8

We proberen daar waar mogelijk aan te sluiten op specifieke wensen van de docent.

2
1
© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer