Collectie

Collectie

Onderzoek

Onderzoek Zhangzhou porselein

Dr. Eva Ströber deed in 2015/2016 onderzoek naar de Zhangzhoucollectie van het Princessehof. Lees het onderzoek hier. (let op, het onderzoek is in het Engels geschreven).  

Het Zhangzhou onderzoek van dr. Eva Ströber is mede mogelijk gemaakt door een conservatorenstipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Onderzoek naar martavanen

Dr. Eva Ströber deed in 2015/2016 ook onderzoek naar de collectie potten uit China en Zuidoost-Azië (martavanen) van het Princessehof. Lees het onderzoek hier (let op, het onderzoek is in het Engels geschreven).  

Het martavanenonderzoek van dr. Eva Ströber is mede mogelijk gemaakt door de Ottema-Kingmastichting.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer