Partners

Partners

Fonds21

Fonds21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Fonds 21 ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Naast financier, is Fonds 21 daarbij ook een betrokken partner en adviseur, met scherp zicht op de kansen en uitdagingen van nu. Met wisselende programmaregelingen springt Fonds 21 in op actuele thema’s die een nieuwe en waardevolle impuls geven aan de verschillende sectoren.

De tentoonstellingen Op de thee (2014), De twintigste eeuw - keramiek als spiegel van de tijd (2015) en Made in Holland (2018) werden mede mogelijk gemaakt door Fonds 21.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer