Schotel met decor in Chinese stijl

Schotel met decor in Chinese stijl, 1630-1650, Noordelijke Nederlanden, aardewerk. Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen | loan Ottema-Kingma Stichting) Foto: Erik & Petra Hesmerg
Schotel met decor in Chinese stijl, 1630-1650, Noordelijke Nederlanden, aardewerk. Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen | loan Ottema-Kingma Stichting) Foto: Erik & Petra Hesmerg

Schotel met decor in Chinese stijl, 1630-1650, Noordelijke Nederlanden, aardewerk. Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen | loan Ottema-Kingma Stichting) Foto: Erik & Petra Hesmerg

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer