Ontwerpwedstrijd

Feest!
Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd Feest!

Van 29 oktober 2022 tot en met 7 januari 2024 presenteert Keramiekmuseum Princessehof de tentoonstelling Feest!. Door de zeer diverse feestelijk gedekte tafels in de tentoonstelling ontdekken leerlingen en studenten hoe we in Nederland feest vieren met eten. De culturele diversiteit van vieringen als kerst, Divali, kinder- en studentenfeestjes, huwelijken, Keti Koti of Chinees nieuwjaar en bijbehorende bestaande en persoonlijke tradities worden uitgelicht aan de hand van twaalf heel verschillende feestelijke presentaties van keramiek en meer.

Het ontdekken, onderzoeken en aftasten van gewoontes en gebruiken rondom deze vieringen en de bijbehorende rituelen vormt de inhoudelijke uitdaging die we leerlingen bieden. Bij het ontwikkelen van het programma betrekken we VO-docenten en -leerlingen, zodat het onderwerp zowel vanuit voor het onderwijs als voor leerlingen relevante perspectieven wordt uitgewerkt.

Onze ontwerpwedstrijd vormt de kern van het onderwijsprogramma bij Feest!. We dagen leerlingen uit als reactie op de verhalen in de tentoonstelling klassikaal of individueel een beeldende verwerking te maken in de vorm van een installatie, objecten van keramiek, aankleding voor een speciaal feest of een animatie, binnen een ontwerpwedstrijd. In een speciaal daarvoor gereserveerde ruimte wordt gedurende de looptijd van de tentoonstelling leerlingenwerk gepresenteerd. Ook kunnen klassen als onderdeel van het onderwijsprogramma een workshop/gastles in de klas krijgen, verzorgd door een museumdocent. Alle ontwerpvarianten van de wedstrijd bieden we gedurende de looptijd van de tentoonstelling een plek in de ontwerpwedstrijdtentoonstellingsruimte en een deel wordt getoond op de website.

Hoofddoel is om jongeren bewust te maken van hoe gewoon en tegelijk bijzonder keramiek is. Dagelijks gebruiken we kopjes, borden en schalen van keramiek, en vaak zonder het te beseffen halen we met keramiek de hele wereld in huis. Tentoonstelling en onderwijsprogramma bieden jongeren een verbreding en verdieping van hun blik op de wereld van makers van keramiek, geschiedenis en verbeeldingskracht rondom het thema Feest!

Onderwijsprogramma

Het programma rondom de ontwerpwedstrijd bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. museumbezoek, onder leiding van een museumdocent
  2. gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent
  3. verwerking in de klas: ontwerp/kleding/animatie uitvoeren, begeleid door de eigen docent

Keuze uit drie uitdagingen

In het onderwijsprogramma bieden we leerlingen verschillende uitdagingen aan waar ze hun eigen keuze uit kunnen maken, uitmondend in een ontwerpwedstrijd. Voor alle categorieën geldt: geïnspireerd door de tentoonstelling FEEST!

  • Keramiek – maak een verbeelding voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp
  • Kleding – ontwerp kleding
  • Animatie - verbeeld jouw blik op een feest in een animatie

 

Presentatie

Uit alle categorieën worden door een jury van experts winnaars gekozen. Het werk van de winnaars wordt onderdeel van de tentoonstelling Feest!, in de speciale presentatieruimte van de ontwerpwedstrijd. In drie rondes (najaar 2022, voorjaar en najaar 2023) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum. Alle ontwerprondes krijgen een feestelijke onthulling, uiteraard voor de winnaars, maar ook voor hun klasgenoten, vrienden en familie. Wij voorzien de docent van de winnaars van alle informatie hierover. 

Winnaars van de categorie 2D brengen voorafgaand aan de onthulling een bezoek aan Dijkstra Friese Kleiwarenfabriek in Sneek, waar hun winnende ontwerpen worden uitgevoerd in samenspraak met de schilders van dit bedrijf. Het proces van idee/ontwerp tot eindproduct wordt zo tastbaar gemaakt.

Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleren we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren.

Planning

Er zijn twee ontwerprondes in het schooljaar 2022-2023.

Eerste ronde 

categorie

deadline inleveren

jurering

bezoek Albarello

ontwerp op papier (2D)

woensdag 22 februari 2023

week 8 2023

week 10

overige categorieën

woensdag 15 maart 2023

week 11 2023

 nvt

 

Tweede ronde

categorie

deadline inleveren

jurering

bezoek Albarello

ontwerp op papier (2D)

woensdag 14 juni 2023

week 24 2023

week 25

overige categorieën

woensdag 28 juni 2023

week 26 2023

 nvt

 

Derde ronde

categorie

deadline inleveren

jurering

ontwerp op papier (2D)

woensdag 22 november 2023

week 47 2023

overige categorieën

woensdag 6 december 2023

week 49 2023

De onthulling van alle winnaars van de derde ronde vindt plaats op woensdagmiddag 20 december 2023 (week 51), om 15.00 uur.

Uitgebreide informatie over de verschillende ontwerpcategorieën

Voor de uitvoering in keramiek is er keuze uit twee varianten:
- ontwerp op papier, op basis van een werkblad
- driedimensionaal object van keramiek 

1. Ontwerp op papier (2D)

Er is keuze uit twee varianten: een tegeltableau of een schaal. Download hier de werkbladen:

Het tegeltableau bestaat uit 4 tegels van 13 x 13 cm en is in zijn geheel 26 x 26 cm. De diameter van de schaal waar de leerlingen een ontwerp voor maken is 27 cm. U print de pdf van een werkblad naar keuze op ware grootte uit. Dan is de maat kloppend. Er kan uiteraard wel gewerkt worden op ander papier, dat vervolgens op dit format wordt aangebracht. Voor het goed overnemen van de ontwerpen op keramiek stimuleren we het werken met de volgende materialen: stift, wasco/pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf. In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. Dat is mogelijk gedurende de reguliere openingstijden van het Princessehof: dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur, Grote Kerkstraat 9 in Leeuwarden. Vergeet niet de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school te vermelden, inclusief een korte tekst (50-75 woorden) van de leerling over het ontwerp. 
 

2. Object van keramiek (3D)

Liever zelf een 'af' kunstwerk maken? Dat kan ook! 
Per object graag maximaal drie foto’s inzenden aan i.hekman@princessehof.nl met als onderwerp: ontwerpwedstrijd en onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school, inclusief een korte tekst (50-75 woorden) van de leerling over het ontwerp.

Kleding en animatie
Voor de categorieën ‘kleding’ en ‘animatie’ kunt u Inge Hekman mailen voor een aanleverinstructie: i.hekman@princessehof.nl. Ook bij deze categorieën ontvangen we naast NAW-gegevens graag een korte tekst van de leerling over het ontwerp. Voor de juryleden is dat een extra bron van informatie.

Praktische informatie

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO onder- en bovenbouw | MBO

Werkvorm

kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, schrijven, presenteren

Leergebieden

beeldende vorming, kunst & cultuur, CKV, mens & maatschappij

Lengte bezoek

75 minuten, alleen in overleg 60 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd.

Kosten per leerling 

€ 5,- per leerling voor het museumprogramma. De gastles bieden wij kostenloos aan.

De tentoonstelling Feest! is te zien van 29 oktober 2022 tot en met 20 augustus 2023. 


De ontwerpwedstrijd is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de Vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof.

Meer weten over het proces? Bekijk het filmpje hieronder van een eerdere ontwerpwedstrijd.

trailer
© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer