Duurzaam

Beleid
Duurzaam

Duurzaamheid

Het Keramiekmuseum Princessehof en Fries Museum werken aan een groenere bedrijfsvoering in de strijd tegen klimaatverandering. De musea willen bijdragen aan de Sustainable Development Goals en aan de brede welvaart voor de regio. Om van verduurzaming een serieus speerpunt te maken is binnen het museum een projectleider duurzaamheid aangesteld, die in 2022 onderzoek doet naar de verschillende mogelijkheden en een duurzaam actieplan opstelt. Bovendien is er een interne Green Team gestart die doorlopend voorstellen aandraagt voor circulaire en milieuvriendelijke initiatieven en alternatieven. Onder de medewerkers is het enthousiasme en de bereidheid om meer aan duurzaamheid te doen groot en samen zien zij er structureel op toe dat de musea waar mogelijk duurzame keuzes maken. Dit geldt voor meerdere aspecten, van inkoop van alle materialen en diensten tot hergebruik bij tentoonstellingsbouw.

Duurzame tentoonstellingen

Duurzaamheid in keramiek

Vanaf november 2022 presenteert het Princessehof een meerjarenprogramma van twaalf tentoonstellingen over duurzaamheid. Conservator Wendy Gers richt zich hiermee op keramiek met een lagere milieu-impact dan ‘traditionele’ keramiek, die een hoge ecologische voetafdruk heeft. De serie toont een breed scala aan makers die innovatieve benaderingen, materialen en productieprocessen ontwikkelen om keramiek bewust om te zetten in een ethisch meer verantwoorde, duurzame en milieuvriendelijke praktijk. Sustainable Ceramics #1: Recycled, Repaired, Reactivated is de eerste van deze reeks tentoonstellingen en onderzoekt duurzaamheid allereerst op het gebied van recyclen en het repareren van bestaand keramiek. Het organiseren van deze tentoonstelling heeft ons kritisch doen kijken naar onze werkwijze en gestimuleerd om op zoek te gaan naar duurzame alternatieven. We hebben al een aantal stappen genomen om deze tentoonstelling zo duurzaam mogelijk te produceren, maar we realiseren ons dat er nog veel meer kan worden gedaan. Om de milieu-impact van de tentoonstelling te minimaliseren, hebben we waar mogelijk duurzame keuzes gemaakt.

Voor deze tentoonstelling,

  • wordt er zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. Zo worden er bijvoorbeeld meubels en sokkels hergebruikt en worden er oude stellingkasten gebruikt ter versteviging van één van de wanden in de tentoonstellingszaal. Hiernaast zijn er nieuwe houten pallets aangeschaft voor de tentoonstelling, die naar afloop worden hergebruikt binnen andere tentoonstellingen en in het museumdepot.
  • zijn, om zoveel mogelijk energie te besparen, alle lampen in het museum vervangen door LED-lampen die energie-efficiënt zijn. Verder worden alle schermen in het museum ’s nachts uitgezet.
  • zijn er rond transport bewuste keuzes gemaakt om de milieu-impact te verminderen en is er gekozen om luchtvracht zoveel mogelijk te vermijden en waar mogelijk meerdere transporten te combineren. Zo wordt bijvoorbeeld het werk van Indiase kunstenaar Neha Kudchadkar in Friesland gemaakt tijdens haar residentie hier in Nederland in plaats van in India.
  • wordt er zo weinig mogelijk met papieren hand-outs gewerkt en wordt er binnen de tentoonstelling veel met QR-codes gewerkt.

    We denken volop na over maatregelen waarmee we duurzamer tentoonstellingen kunnen maken.

Duurzame tentoonstellingen

Interviews

Bekijk hier een aantal interviews van kunstenaars die met duurzaamheid werken.

Lees meer over duurzaamheid

Wil je nog meer weten over duurzaamheid en keramiek?
Bekijk hieronder een aantal interessante bronnen (Engelse bronnen):

Robert Harrison. Sustainable Ceramics. London: Bloomsbury, 2013.

ISBN 978-1-4081-5758-9
Robert Harrison heeft meer dan vier decennia ervaring in het maken van keramiek en presenteert praktische mogelijkheden voor keramische kunstenaars. Hij behandelt alle factoren die overwogen moeten worden om 'groen' te gaan werken, van brandstoffen en alternatieve baktechnieken tot energiebesparende methoden, duurzame manieren om klei te verzamelen en te gebruiken en manieren om met afvalmaterialen om te gaan en water te besparen. Hij stelt eenvoudige en haalbare methodes voor om de ecologische voetafdruk van keramische kunst te verkleinen en geeft voorbeelden van kunstenaars die in hun werk hergebruiken en recyclen.

Sara Howard. Circular Ceramics. UK: Sara Howard, 2023.

ISBN 978-1-7393521-0-3
Sara Howard is een van de kunstenaars van de tentoonstelling Sustainable Ceramics #1: Recycled, Repaired, Reactivated en maakt ongelooflijk werk van afvalmateriaal. Bij haar werk publiceerde ze deze verbazingwekkende publicatie over haar productieprocessen. Het onderzoekt de problemen en voorgestelde oplossingen van keramiekproductie, die kunnen worden toegepast op alle productieschalen. De softback kaft is gemaakt van 100% post-consumer grondstoffen. De 168 interne pagina's zijn FSC-gecertificeerd.

Bonnie Kemske. Kintsugi: The Poetic Mend. London: Herbert Press, 2021.

EAN 978-1912217991
Een prachtig boek over kintsugi, de Japanse kunst van het repareren van gebroken aardewerk met edelmetalen om de geschiedenis ervan prachtig te benadrukken. Een gebroken pot wordt weer heel en in de gouden reparatie zien we een wereld van betekenis. Kintsugi is de kunst van het omarmen van imperfectie. In westerse culturen is het doel van reparatie om het gebroken voorwerp 'zo goed als nieuw' te maken. Kintsugi daarentegen is een Japanse kunst die een duidelijke reparatie achterlaat - een die misschien fragiel lijkt, maar die het gerestaureerde keramische voorwerp sterker, mooier en waardevoller maakt dan voorheen.

Yuliya Makliuk. Potters Save the World: Learn to make sustainable ceramics and help protect the Earth. Independently Published, 2023.

ISBN 979-8864765364
Leer duurzaam en ethisch keramiek te maken dat de planeet - en jou - tot bloei brengt! Ontdek de geheimen van milieuvriendelijk aardewerk en laat je eco-angst los als keramist met 'Potters Save the World.

Katie Treggiden. Wasted: When Trash Becomes Treasure. Amsterdam: Idea Books B.V, 2020.

ISBN 978-9493039384
Het boek viert 30 optimistische en ondernemende ontwerpers, makers en fabrikanten die afval als hun primaire bron gebruiken en biedt een zeldzame blik in de embryonale wereld waarin zij leven. Naast deze profielen zullen vijf diepgaande en thematische essays de maatschappelijke, culturele en ecologische implicaties van hun werk onderzoeken.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer