Schotel met ornamentdecor

Schotel met ornamentdecor, Spanje, Manises, 1475 – 1525, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.
Schotel met ornamentdecor, Spanje, Manises, 1475 – 1525, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.

Schotel met ornamentdecor, Spanje, Manises, 1475 – 1525, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.

Op dit 15de-eeuwse Spaanse bord is hetzelfde blaadjesmotief verwerkt als op de Iraanse stertegel. De Spanjaarden ontleenden niet alleen de decoratie aan het Midden-Oosten, maar ook de vorm. Het bord werd gebaseerd op een metalen voorbeeld. De verhoging in het midden diende als steun voor de kan die op het bord hoorde te staan.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer