Siroopkan met floraal decor naar italiaans voorbeeld en opschrift

Siroopkan met floraal decor en opschrift, Italië, Faenza, 1533, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) . Klik op de afbeelding om te vergroten.
Siroopkan met floraal decor en opschrift, Italië, Faenza, 1533, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) . Klik op de afbeelding om te vergroten.
Siroopkan met floraal decor naar italiaans voorbeeld en opschrift, Nederland, 1580 – 1620, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.
Siroopkan met floraal decor naar italiaans voorbeeld en opschrift, Nederland, 1580 – 1620, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.

Links:Siroopkan met floraal decor naar italiaans voorbeeld en opschrift, Nederland, 1580 – 1620, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting).

Rechts: Siroopkan met floraal decor en opschrift, Italië, Faenza, 1533, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Aan deze apothekerskan is goed te zien hoe vormen en decoraties in de 16de eeuw naar het Noorden reisden. In deze tijd trokken Italiaanse pottenbakkers richting steden als Nevers en Antwerpen. Na de val van Antwerpen, in 1585, vluchtten veel ambachtslieden verder noordwaarts, onder andere naar Haarlem en Delft. Zo kwam het tinglazuur in de Noordelijke Nederlanden terecht. 

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer