Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan

Webapp

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is het voor een aantal klassen per jaar mogelijk mee te doen aan het fonkelnieuwe onderwijsprogramma bij de 11 kunstwerken van de Kunstroute Leeuwarden Vrij-Baan rondom de invalswegen (radialen) en stadsring van Leeuwarden. Per radiaal gaf één kunstenaar de kunstwerken vorm. De Gemeente Leeuwarden stelde voorafgaand aan dit project samen met Keunstwurk een Masterplan Kunst op. Net zoals destijds de kunstenaars werden uitgedaagd na te denken over hoe hun werk de relatie tussen stad en buitengebied kon versterken, willen we leerlingen na laten denken over hoe kunst in de openbare ruimte fungeert. Uiteraard gaan ze zelf ook ontwerpen!

Ter ondersteuning voor zowel leerlingen als docenten is een webapp ontwikkeld, ter voorbereiding in de klas en bij het bezoeken van de kunstwerken. De veelal keramische kunstwerken zijn de bron waar leerlingen onderzoek doen en beeldende, talige of bedenk-opdrachten maken. Iedereen kan naar smaak en leerbehoefte er mee aan de slag. Dat kan zelfstandig en waar dan ook, zonder aanmelding of deelnamekosten.

Ontwerpwedstrijd

Voor een beperkt aantal klassen per jaar is het mogelijk formeel deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd bij de kunstroute. Na aanmelding wordt gezorgd voor aanvullende begeleiding in de vorm van een bezoek aan de tentoonstelling van hedendaagse ontwerpers en keramisten in Keramiekmuseum Princessehof en gastlessen, zodat de leerlingen goed voorbereid het ontwerpproces in gaan. Aan het eind van het schooljaar beoordeelt een vakkundige jury alle ingezonden ontwerpen. Een selectie van de ontwerpen wordt in Keramiekmuseum Princessehof gepresenteerd en in overleg met de gemeente wordt gekeken of het beste ontwerp op termijn daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 

Praktische informatie

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO onder- en bovenbouw | MBO

Werkvorm

kijken, onderzoeken, ontwerpen, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, presenteren

Leergebieden

CKV, O&O, beeldende vorming, kunst & cultuur

Lengte bezoek

75 minuten, alleen in overleg 60 minuten. In combinatie met de aanvullende gastles in ons atelier verdubbelt de tijd

Kosten per leerling 

€ 5,-
Hierbij is inbegrepen: museumbezoek, gastles op school (of in ons atelier), tussentijdse adviesronde, jurering, (indien van toepassing: ) feestelijke onthulling winnaar (eenmaal per jaar, aan het einde van het schooljaar).
De webapp is uiteraard gratis te gebruiken, ook voor scholen die hier zelfstandig en zonder aanmelding voor de ontwerpwedstrijd gebruik van willen maken.

Webapp

kunstvrijbaan.princessehof.nl

Locaties

Kunstwerken: routekaart downloaden via www.vrij-baan.nl
Keramiekmuseum Princessehof: Grote Kerkstraat 9, Leeuwarden


Vanaf het schooljaar 2019-2020 tot en met schooljaar 2023-2024 is er ruimte voor een aantal klassen per jaar om formeel mee te doen aan de ontwerpwedstrijd. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden, dan kan dat per mail bij Inge Hekman.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer