Podcast

Friese Nassaus
Podcast

Burgemeester Buma en Marlies Stoter vertellen in podcast over Friese Nassaus

Sinds dit najaar zet NBTC Holland Marketing voor haar verhaallijn Koninklijk Nederland een aantal powervrouwen van weleer in de spotlight. Dit gebeurt onder andere door middel van  een reeks podcasts waarin uitvoerig wordt gesproken over sterke, invloedrijke en gedreven Nassauvrouwen. De tweede editie focust zich volledig op Leeuwarden. Burgemeester Sybrand Buma en conservator van Keramiekmuseum Princessehof Marlies Stoter vertellen onder andere hoe de geschiedenis van Leeuwarden voor verbinding zorgt met andere Nassausteden, over de ‘grande dame van de achttiende eeuw’ Maria-Louise van Hessen-Kassel, en het belang van de Friese Nassaus. Buma: “Om de geschiedenis van Nederland te kennen, moet je ook kennis hebben van de Friese Nassaus. Als zij er niet waren geweest, dan was er ook geen Willem-Alexander.”


Stammoeder van ons koningshuis
Een van de belangrijkste personen in Leeuwarden is Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), vrouw van Johan Willem Friso, Prins van Oranje. Ze is de stammoeder van ons koningshuis, is tot twee keer toe regentes en in haar tijd groeit de invloed van de Friese Nassaus. Niet alleen is zij een directe voorouder van koning Willem-Alexander, maar ook vele andere koninklijke families in Europa stammen van haar af, zoals koningin Elizabeth van Engeland, prins Albert van Monaco en koningin Margrethe van Denemarken. Haar voormalige woonpaleizen zijn te bezoeken, want deze zijn tegenwoordig hotel (Het Stadhouderlijk Hof) en museum (Keramiekmuseum Princessehof). In de podcast gaan Buma en Stoter uitgebreid in op zowel de historie als de bijzondere locaties in de stad.

Stijlkamer van Maria Louise in Keramiekmuseum Princessehof
Stijlkamer van Maria Louise in Keramiekmuseum Princessehof

Expositie
Het stadspaleis Princessehof dankt zijn naam aan de stammoeder van ons huidige koningshuis. Een intieme expositie geeft sinds kort een blik achter de schermen van haar veelbewogen leven. Aan de hand van portretten, prenten, tekeningen en een vertakte Oranje stamboom wordt duidelijk dat Maria Louise cruciaal is geweest in het behouden van de Oranjedynastie. De expositie is een vast onderdeel van het museum, dat met de Maria Louise- en de vernieuwde Escherexpositie ruchtbaarheid geeft aan zijn boeiende geschiedenis. Ook is er een achttiende-eeuwse stijlkamer is te zien, ingericht als eetkamer van Maria Louise.
 
Sterk, gedreven en invloedrijk
Veel Nassauvrouwen hebben in de loop der eeuwen op eigen wijze invloed gehad op de ontwikkeling van Nederland. Soms wat meer op de achtergrond, soms heel erg aanwezig. Bijvoorbeeld als armoedebestrijder. Door het stimuleren van kunst en cultuur. Als stammoeder van vele Europese vorstenhuizen. Of als mode-influencer. De Koninklijke verhaallijn vertelt deze verhalen over de sterke, gedreven en invloedrijke vrouwen van het Huis Oranje, onder andere via Holland.com/koninklijknederland en de reeks podcasts, te beluisteren via o.a. Spotify. De uitingen hebben als doel de lezer of luisteraar te inspireren en te verleiden om in de toekomst een bezoek aan de verschillende koninklijke locaties in ons land te brengen, waaronder die in Leeuwarden. Op die manier is het mogelijk om letterlijk in de voetsporen van deze Nassauvrouwen te treden.
 
Vijf steden, één verhaal
Het Huis Oranje-Nassau en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De leden van deze familie hebben Nederland gecreëerd en gevormd. Elke stadhouder, koning, koningin, prins of prinses heeft zich op zijn of haar manier ingezet voor Nederland. Op verschillende plekken in ons land hebben zij hun sporen achtergelaten. Door unieke locaties te bezoeken in Breda, Leeuwarden, Delft, Apeldoorn en Breda komen verhalen tot leven, waaronder die over sterke Nassauvrouwen. Kijk voor meer informatie op holland.com/koninklijknederland.
 
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met Gemeente Leeuwarden, Visit Leeuwarden, Visit Friesland en Keramiekmuseum Princessehof.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer