Fries aardewerk

Fries aardewerk

Tegelveld met kinderspelen

Tegelveld met decor van kinderspelen, Harlingen, 1750 – 1800, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.​
Tegelveld met decor van kinderspelen, Harlingen, 1750 – 1800, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.​

Tegelveld met decor van kinderspelen, Harlingen, 1750 – 1800, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Ottema-Kingma Stichting) . Klik op de afbeelding om te vergroten.​

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer