Ontwerpwedstrijd

Feest!
Ontwerpwedstrijd

Ontwerpwedstrijd Sustainable Ceramics

Van 25 november 2023 tot en met 3 november 2024 presenteert Keramiekmuseum Princessehof de tentoonstelling Sustainable Ceramics #1. Recycled, Repaired, Reactivated, de eerste in een reeks van drie tentoonstellingen over actuele kwesties als wegwerpcultuur, grondstoffenwinning en de impact van keramiek op de klimaatcrisis. Moet er nog wel nieuwe keramiek worden gemaakt? En zo ja, welke duurzame oplossingen zijn er te bedenken? Leerlingen onderzoeken het werk en werkproces van hedendaagse kunstenaars die allemaal op een bijzondere en eigenzinnige manier bestaand keramiek of alternatieven daarvoor gebruiken. Met inventieve ideeën en tot nu toe onvoorstelbare technieken zoeken zij naar een nieuwe toekomst voor keramiek.

Onderzoekende houding
De onderzoekende houding van deze makers vormt de basis van het onderwijsprogramma. Leerlingen willen we in dezelfde onderzoekmodus zetten, door ze mee te nemen in het werkproces van de makers. De focus ligt in deze eerste tentoonstelling op het onderzoek naar het recyclen en repareren van bestaand keramiek en het experimenteren met alternatieve maakprocessen. Een voorbeeld: in de interactieve installatie van kunstenaar Jie Chen (China, 1988) worden ze op zaal direct aan het werk gezet om te verzinnen hoe je een keramisch voorwerp een nieuwe functie of nieuw uiterlijk kan geven. Hun bijdrage wordt vervolgens onderdeel van de presentatie.  

Ontwerpwedstrijd
Na het museumbezoek dagen we de leerlingen uit verder op onderzoek te gaan en beeldend werk te maken, in aansluiting op wat ze hebben gezien in het museum, in de vorm van een ontwerpwedstrijd.
Onze ontwerpwedstrijd vormt de kern van het onderwijsprogramma bij Sustainable Ceramics #1. We dagen leerlingen uit als reactie op de verhalen in de tentoonstelling klassikaal of individueel een beeldende verwerking te maken in de vorm van een installatie of objecten van keramiek, binnen een ontwerpwedstrijd. Hun onderzoeksresultaten presenteren we in de vorm pop-up-presentaties in de speciale ruimte voor onderwijspresentaties, in afwisseling met onze ontwerpwedstrijdpresentaties van de tentoonstelling Porseleinkoorts. Ook kunnen klassen als onderdeel van het onderwijsprogramma een (gratis) workshop/gastles in de klas krijgen, verzorgd door een museumdocent.

Gewoon én bijzonder
Hoofddoel van al onze onderwijsprogramma’s is om te laten zien gewoon en tegelijk bijzonder keramiek is. Dagelijks gebruiken we kopjes, borden en schalen van keramiek, en vaak zonder het te beseffen halen we met keramiek de hele wereld in huis. Tentoonstelling en onderwijsprogramma bieden jongeren een verbreding en verdieping van hun blik op de wereld van makers van keramiek, geschiedenis en verbeeldingskracht, ditmaal rondom het thema duurzaamheid.

Bij het ontwikkelen van het programma betrekken we VO-docenten en -leerlingen, zodat het onderwerp zowel vanuit voor het onderwijs als voor leerlingen relevante perspectieven wordt uitgewerkt.

Onderwijsprogramma

Het programma rondom de ontwerpwedstrijd bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. museumbezoek*, onder leiding van een museumdocent
  2. gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent
  3. verwerking in de klas: ontwerp uitvoeren, begeleid door de eigen docent

 

*een museumbezoek kan uiteraard ook los geboekt worden door klassen die niet meedoen aan de ontwerpwedstrijd.


Keuze uit verschillende ontwerp-uitdagingen

In het onderwijsprogramma bieden we leerlingen verschillende uitdagingen aan waar ze hun eigen keuze uit kunnen maken, uitmondend in concrete uitdagingen voor een ontwerpwedstrijd. Voor alle categorieën geldt: geïnspireerd door de tentoonstelling Sustainable Ceramics #1. Met een aantal proefscholen is gewerkt aan de uitwerking van die concrete uitdagingen. Dit zijn ze:

  1. 2D ontwerp tegeltableau– maak een ontwerp op papier voor een keramisch tegeltableau
  2. 2D of 3D bestaand object – maak met keramiekstiften een verbeelding over duurzaamheid op een bestaand keramisch object
  3. 3D keramiek– maak een duurzaam object of een object met een duurzame boodschap

Presentatie

Uit alle inzendingen worden door een jury van experts winnaars gekozen. Het werk van de winnaars wordt onderdeel van de tentoonstelling Sustainable Ceramics #1, in de speciale presentatieruimte van de ontwerpwedstrijd. In twee rondes (voorjaar en najaar 2024) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum. Alle ontwerprondes krijgen een feestelijke onthulling, uiteraard voor de winnaars, maar ook voor hun klasgenoten, vrienden en familie. Wij voorzien de docent van de winnaars te zijner tijd van alle informatie hierover. 

 

Planning

In het schooljaar 2023-2024 was er één ontwerpronde bij deze tentoonstelling. Het werk van de winnaars is nog tot en met zondag 7 juli te bewonderen.
Dit is de inleverplanning van het schooljaar 2024-2025:

Eerste ronde 

categorie

deadline inleveren

jurering

ontwerp op papier (2D)

woensdag 16 oktober 2024

week 42 2024

overige categorieën

woensdag 7 november 2024

week 45 2024

De feestelijke onthulling vindt plaats op woensdagmiddag 13 november om 15.00 uur. Ook daar informeren we de docent te zijner tijd over.


Informatie over het indienen van ontwerpen voor de verschillende ontwerp-uitdagingen

  1. 2D ontwerp tegeltableau

Download hier het werkblad Tableau.

Het tegeltableau bestaat uit 4 tegels van 13 x 13 cm en is in zijn geheel 26 x 26 cm. U print de pdf van het werkblad op ware grootte uit, dan is de maat kloppend. Er kan uiteraard wel gewerkt worden op ander papier dat vervolgens op dit format wordt aangebracht. Voor het goed overnemen van de ontwerpen op keramiek stimuleren we het werken met de volgende materialen: stift, wasco/pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf. Omdat bij de uitvoering door plateelschilders van Dijkstra Kleiwaren wordt gewerkt met een duurzame glazuurvariant, kunnen de kleuren anders uitvallen dan in het ontwerp.
In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen op papier, moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. Dat is mogelijk tot de deadline voor het inleveren en gedurende de reguliere openingstijden van het Princessehof: dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur, Grote Kerkstraat 9 in Leeuwarden. Vergeet niet de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school in te laten vullen op het werkblad, inclusief een korte tekst (50-75 woorden) van de leerling over het ontwerp. 

  1. en 3: 2D of 3D bestaand object of 3D keramiek

Per object graag maximaal drie foto’s inzenden aan i.hekman@princessehof.nl met als onderwerp: ontwerpwedstrijd en onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school, inclusief een korte tekst (50-75 woorden) van de leerling over het ontwerp.

Voor de juryleden is het fijn om de teksten van de leerlingen bij hun ontwerp te kunnen lezen tijdens de jurering.

Praktische informatie

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO onder- en bovenbouw | MBO

Werkvorm

kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, schrijven, presenteren

Leergebieden

beeldende vorming, kunst & cultuur, CKV, mens & maatschappij

Lengte bezoek

75 minuten, alleen in overleg 60 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd.

Kosten per leerling 

Zie bij praktische informatie. Bij deelname aan de ontwerpwedstrijd bieden wij de gastles kostenloos aan.

De tentoonstelling Sustainable Ceramics #1. Recycled, Repaired, Reactivated is te zien van 25 november 2023 tot en met 3 november 2024. 

Het proces

Meer weten over het proces? Bekijk het filmpje hieronder van een eerdere ontwerpwedstrijd.

trailer
© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer