Collectie

Fries aardewerk

Het museum bezit een grote verzameling Fries sieraardewerk, schotelgoed en tegels uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. 
De mooiste en meest bijzondere stukken uit deze verzameling zijn opgesteld binnen de presentatie Europa.

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van het Fries Aardewerk. Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. De inhoud van dit seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. De serie was tot voor kort online beschikbaar, maar helaas hebben wij als gevolg van een copyright-claim de publicatie van deze website moeten beëindigen. Wij hopen dat we er in slagen om deze claim in goed overleg af te wikkelen en de website binnenkort weer online te kunnen plaatsen.