Nevenfuncties

Nevenfuncties

Nevenfuncties

leden Raden van Toezicht stichting Fries Museum, stichting Keramiekmuseum Princessehof, stichting Collectiefonds FM|PH, stichting Mata Hari en stichting Monumenten FM|PH, 2022

 

De heer drs. H.H. Apotheker

 • Voorzitter raad van toezicht NHL Stenden Hogeschool
 • Lid bestuur Stichting Cambuur Leeuwarden


Mevrouw J.D. Hiddema
Directeur-bestuurder van De Nederlandse Reisopera

 • Lid raad van toezicht theater DNK Assen
 • Secretaris bestuur jazzfestival Jazz te Gast, Zuidhorn
 • Lid bestuur Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland
 • Lid bestuur Stichting Landgoed Mensinge

Mevrouw mr. D. Kingma
Advocaat bij Adrenna Arbeidsrechtadvocaten te Leeuwarden

 • Bestuurslid van de Vereniging van Advocaten in Friesland


De heer drs. T. Vermeulen
Directeur Stichting NDSM-werf

 • Bestuurslid bij Coöperatie Cultuurtafel Noord
 • Voorzitter Oudervereniging Montesorri Azalea, Amsterdam
 • Lid Raad van Toezicht, Theaterbroedplaats De Sloot

 
De heer ir. J.W.G. Vernooij
Algemeen directeur Omrin

 • Voorzitter Innovatie Pact Fryslân
 • Voorzitter Vereniging Circulair Friesland
 • Voorzitter Stichting BeStart
 • Lid Deskundigencommissie EFRO
 • Vicevoorzitter NVRD
 • Lid Club Diplomatique Fryslân


Mevrouw E. Vos, MSM

 • Voorzitter Calibris Foundation
 • Voorzitter “ jongeren en kunst”
 • Voorzitter stichting Biosintrum in Ooststellingwerf
 • Lid bestuur HCW Bolsward


Mevrouw R. van Wijk-Russchen RBA

 • Kroonlid College van Toezicht Advocatuur
 • Non-Executive Director Brunel Pension Partnership Ltd
 • Lid Raad van Toezicht SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting NL gemeenten
 • Lid Raad van Commissarissen Altera Vastgoed NV
 • Lid Raad van Advies Stichting NIMF
© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer