Drie musea, een organisatie

Wie is wie

Het Fries Museum vormt met het Keramiekmuseum Princessehof een gezamenlijke organisatie. 

Raad van Bestuur / directie Princessehof & Fries Museum

Directeur
Kris Callens
k.callens@princessehof.nl
058 - 255 55 07

Raad van Toezicht Princessehof & Fries Museum
de heer H. Apotheker, voorzitter
de heer drs. K. Storm
mevrouw H.C. Alberdingk Thijm         
de heer prof. dr. R.E.O. Ekkart
de heer R. Mulder
mevrouw L. Vos 
de heer C. Groeneveld
de heer drs. J.W.G. Vernooij
mevrouw mr. D. Kingma

Liesbeth van Keimpema - sponsoring, vrienden & fondsenwerving
l.vankeimpema@princessehof.nl
tel 058 - 205 00 48

Baukje Vis - managementassistent
b.vis@princessehof.nl
tel 058 - 2 55 55 02

Elisabeth van der Sluis - medewerker directiesecretariaat
e.vandersluis@princessehof.nl 
tel 058 - 205 00 18

Collectie
Jos Taekema, hoofd
j.taekema@princessehof.nl

drs. Karin Gaillard - conservator Europese keramiek
k.gaillard@princessehof.nl
tel 058 - 2 948 964 

Eline van den Berg - conservator Aziatische keramiek
e.vandenberg@princessehof.nl
tel 058 205 00 73

Tanya Rumpff - conservator actuele keramiek en design
t.rumpff@princessehof.nl

Dirk Boomsma - teamleider behoud, beheer en kennismanagement
d.boomsma@princessehof.nl
tel 058 - 205 00 87

Publiek & Presentaties Princessehof & Fries Museum
drs. Femke Haijtema - hoofd
f.haijtema@princessehof.nl
tel 058 - 2 948 962 / 2 55 55 00

Lisa Klompe - marketing & communicatie
l.klompe@princessehof.nl
tel 058 - 255 55 05

Rouke van der Hoek - marketing & communicatie
r.vanderhoek@princessehof.nl
tel 058 - 205 05 10

Kirsten Dijkstra - web, social media
k.dijkstra@princessehof.nl
tel 058 - 205 00 61

Mariska de Boer - erfgoededucatie 
m.deboer@princessehof.nl
tel 058 - 2 948 960

Inge Hekman - kunsteducatie
i.hekman@princessehof.nl
tel 058 - 2 948 966

Tessel van Elferen - projectleider tentoonstellingen
t.vanelferen@princessehof.nl
tel 058 - 205 00 42

Stijn ten Hoeve - projectleider tentoonstellingen
s.tenhoeve@princessehof.nl
tel 058 - 205 00 95

Grytsje Klijnstra MA - publieksinformatie tentoonstellingen
g.klijnstra@princessehof.nl
tel. 058 - 205 00 70

Finance & Control Princessehof & Fries Museum
Richard Pel - hoofd 
r.pel@princessehof.nl
tel 058 - 2 55 55 15

Facilitaire zaken Princessehof & Fries Museum
Deirdre Oosterhoff - hoofd
d.oosterhoff@princessehof.nl
tel 058 - 255 55 01 

Daniel Hoogterp - teamleider huisvesting en presentaties 
d.hoogterp@princessehof.nl
tel 058 - 205 00 23

Johannes Roukema - teamleider beveiliging 
j.roukema@princessehof.nl
tel 058 - 205 00 30

Fernanda Constandse - medewerker evenementen en sales
f.constandse@princessehof.nl
tel 058 - 2 948 952 / 255 55 16

Monica Gijsen - medewerker evenementen en sales
m.gijsen@princessehof.nl
tel 058 - 205 00 84

Tineke Burmania - boekingen en reserveringen educatie
t.burmania@princessehof.nl
tel 058 - 2 948 958 

Janet van der Werf - manager museumshop Princessehof
j.vanderwerf@friesmuseum.nl 
tel 058 - 29 48 957  

Human Resources Princessehof & Fries Museum
Janny Moed MHRM - hoofd 
j.moed@princessehof.nl
tel. 058 - 2 948 958 / 255 55 04

Marjanne Berger - medewerker
m.berger@princessehof.nl
tel. 058 - 2 948 958 / 255 55 09