Bijdrage Mondriaan Fonds

Collectieprogramma 2022 - 2023
Bijdrage Mondriaan Fonds

Bijdrage Mondriaan Fonds voor aankopen Princessehof

Het Mondriaan Fonds heeft € 80.000 toegekend aan Keramiekmuseum Princessehof voor aankopen. De aanvraag van het nationale Keramiekmuseum voor een bijdrage aan het Collectieprogramma 2022 - 2023 werd door het fonds positief beoordeeld. Met de toekenning van het Mondriaan Fonds kan het Princessehof belangrijke aankopen doen. De commissie looft het plan van het museum om ‘urgente en maatschappelijke thematiek meer zichtbaar en voelbaar te maken’. Zo gaat het Princessehof zich de komende jaren richten op duurzaamheid van keramiek, zowel in de historische als de hedendaagse keramiek. Over dit thema verschijnt ook een publicatie.

Het Mondriaan Fonds stelt in een verklaring “De commissie is positief over het collectiebeleid van Keramiekmuseum Princessehof en over de relatie tussen de aankopen en de bestaande collectie. Zij is benieuwd naar de keuzes die de nieuwe conservator Wendy Gers gaat maken en welke aankopen hieruit voortkomen. Over het geheel genomen is de commissie overtuigd van de nationale zichtbaarheid en de expertise van het museum.”

Yoon Seok-hyeon, photo by Ronald Smits, courtesy the artist
Yoon Seok-hyeon, photo by Ronald Smits, courtesy the artist

Sustainable Ceramics
Het Princessehof is bijzonder blij met de bijdrage van het Mondriaan Fonds. Het stelt Wendy Gers, sinds november 2021 conservator moderne en hedendaagse keramiek, onder meer in staat om de komende jaren een serie van tentoonstellingen en verwervingen te plannen rond het thema duurzaamheid.  Vanaf november 2022 presenteert het Princessehof een meerjarenprogramma van 12 tentoonstellingen over dit onderwerp. De focus ligt op keramiek met een lagere milieu-impact dan ‘traditionele’ keramiek, die een hoge ecologische voetafdruk heeft. Het tentoonstellingsprogramma presenteert een breed scala aan makers die innovatieve benaderingen, materialen en productieprocessen ontwikkelen om keramiek bewust om te zetten in een ethisch meer verantwoorde, duurzame en milieuvriendelijke praktijk.

Ook wordt een publicatie over duurzame keramiek gepland. De publicatie richt zich op de toonaangevende hedendaagse kunstenaars en ontwerpers in het veld, en weerspiegelt ook een breder, contextueel historisch overzicht van duurzame keramiek, met belangrijke historische werken in de vaste collectie van Princessehof. Dit zorgvuldige programma zal ook resulteren in een reeks gerichte verwervingen, die belangrijke aanvullingen zullen vormen op de vaste collectie.

Zowel de publicatie als de reeks tentoonstellingen hebben tot doel een unieke artistieke ervaring te bieden, kijkers te inspireren en te informeren over de milieu-impact van keramiek, en een breed scala aan innovatieve en originele creaties te presenteren die de beste internationale praktijken benadrukken.

Door dit programma met drie componenten (tentoonstellingen, verwervingen en publicatie) zal de historische keramiekcollectie van het Princessehof zijn actuele waarde versterken.

Tweejaarlijks
Kunstmusea met een belangwekkende collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving kunnen eenmaal per twee jaar een bijdrage vragen voor hun collectieprogramma’s. De programma’s die de samenhang tussen het verzamel- en presentatiebeleid, het belang voor de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van het collectie- en presentatieplan het beste weerspiegelen, worden gehonoreerd.

Partners van het Princessehof: Ottema-Kingma Stichting, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof en Club Céramique

Keramiekmuseum Princessehof wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Leeuwarden

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer