Iftarmaaltijd

nieuws
Iftarmaaltijd

Schuif aan bij iftarmaaltijd op 28 maart in Keramiekmuseum Princessehof

19 maart 2024

Op dit moment vindt de ramadan plaats, een maand waarin moslims tussen dageraad en zonsondergang vasten. In navolging van de succesvolle editie van vorig jaar en in het kader van het project Feest! Weet wat je viert, organiseert Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden op donderdag 28 maart opnieuw een iftarmaaltijd. Bezoekers die de ramadan vieren én andere geïnteresseerden kunnen deze avond aanschuiven in het museum om gezamenlijk het vasten te verbreken. Iedereen is welkom. Voorafgaand vindt een themarondleiding plaats door de collectie, waarin mensen persoonlijke verhalen vertellen rondom de ramadan. De avond is gratis, wel wordt verwacht dat iedereen iets te eten meeneemt dat halal is en geen varkensvlees of alcohol bevat. Reserveer online alvast een gratis plekje of kijk voor meer informatie op princessehof.nl/iftar.

Foto door David Vroom
Foto door David Vroom
Foto door David Vroom
Foto door David Vroom

Naast een maand van bezinning is de ramadan een maand waarin moslims extra aandacht schenken aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. In de rondleiding voorafgaand aan de maaltijd worden persoonlijke ervaringen en betekenissen gedeeld over de ramadan. Na zonsondergang, rond 19.05 uur, verbreken we gezamenlijk het vasten met een oneven aantal dadels en een glas water of melk. Iedere bezoeker neemt iets te eten mee om te delen dat halal is en geen varkensvlees of alcohol bevat. Het programma is om 21.00 uur afgelopen. Vorig jaar organiseerde het Princessehof ook een iftarmaaltijd, wegens groot succes en belangstelling wordt de activiteit dit jaar herhaald.
 
Het landelijke educatieproject ‘Feest! Weet wat je viert’ is een initiatief van Museum Catharijneconvent. Samen met elf musea en culturele instellingen krijgen kinderen in Nederland en Suriname de kans om meer te leren over religieuze feestdagen.

Partners van het Princessehof: Ottema-Kingma Stichting, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof en Club Céramique.

Keramiekmuseum Princessehof wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Leeuwarden.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer