Feest!-tentoonstelling

enthousiast ontvangen
Feest!-tentoonstelling

Feest!-tentoonstelling in Princessehof

enthousiast ontvangen door nieuw publiek

De tentoonstelling Feest! Van Pesach en Ketikoti tot Carnaval en Divali, die dit weekend voor het laatst te zien was in Keramiekmuseum Princessehof, is door het publiek lovend ontvangen met een 8,2. De tentoonstelling, waar in totaal zo’n 51.608 bezoekers op afkwamen, trok een zeer divers publiek, waarvan 47% het museum voor het eerst bezocht. Op de vraag welke feesten de bezoekers zelf vierden, kwamen uiteenlopende antwoorden binnen: Eid al-Fitr (Suikerfeest), Pesach, Selamatan, Divali, kerst en meer. Ruim een derde van de bezoekers gaf aan naar de tentoonstelling te gaan wegens een interesse in andere culturen. Persoonlijke verhalen vormden het uitgangspunt van de tentoonstelling, waarin twaalf installaties te zien waren met keramiek uit het depot van het museum én gekoesterde voorwerpen van feestvierders uit heel het land.

In het bijbehorende en populaire activiteitenprogramma, gericht op ontmoeting, was veel aandacht voor verschillende vieringen. Zo organiseerde het museum onder andere een Iftarmaaltijd tijdens de Ramadan, een Pesachviering en een Ketikoti-rondleiding. Dat laatste sloot goed aan bij de muzikale theatervoorstelling Un dia nobo van Pier 21 over de doorwerking van het slavernijverleden in Friesland, die plaatsvond in de tuin van het Princessehof. Ook ging het museum in gesprek met bewoners van Leeuwarden-Oost over wat zij vieren en hoe. Een kleine presentatie van de resultaten is nog te zien in de ontvangsthal van het Princessehof.

Op de tentoonstelling kwamen tevens veel onderwijsgroepen af, vooraf uit het basisonderwijs. Zo bezochten maar liefst 2.700 kleuters via het kunstmenu van Leeuwarden de tentoonstelling Feest!. In drie rondes ontvingen we zo’n 700 leerlingen vanuit het Voortgezet Onderwijs en daarvan zonden bijna 300 leerlingen werk in voor de jaarlijkse ontwerpwedstrijd. Ook boden we ruimte aan maatwerk voor een aantal bijzondere onderwijsgroepen: in samenwerking met docenten van ISK Sneek (internationale schakelklassen) is gewerkt aan een voor nieuwkomers toegankelijke vorm van het onderwijsprogramma bij Feest!. Daarnaast dompelden studenten van de opleiding Creatief Vakman van Firda zich 10 weken lang onder in de wereld van keramiek en brachten een inspiratiebezoek aan Feest!. Hun ontdekkingen kregen in plek in de speciale onderwijspresentatieruimte, ter afwisseling van de winnaars van de ontwerpwedstrijd voor voortgezet onderwijsleerlingen.

Gevraagd naar de beleving van de tentoonstelling, liet een bezoeker weten: ‘Ik kwam voor de workshop maar bezocht (weer) de tentoonstelling. Feest is een feest. Dat geldt voor alle tentoonstellingen in Princessehof en Fries Museum. Fantastisch ontworpen tentoonstelling. Het is bijzonder hoe een historische collectie verbonden wordt met deze tijd. Speels en feestelijk. Ik werd er blij van en kreeg zin in een feestje! Veel dank!’

Feest!
Aan de hand van twaalf uiteenlopende feesten kleurde het Princessehof een rijk beeld van persoonlijke, religieuze en culturele vieringen en herdenkingen, waarmee belangrijke momenten in het leven gemarkeerd worden. In de tentoonstelling kwamen het kinderfeest, Chinees Nieuwjaar, Carnaval, Pesach, het studentenfeest, de verjaardag, een selamatan, de bruiloft, Eid al-Fitr (Suikerfeest), Ketikoti, Divali en Kerst aan bod. In de audiotour vertelden verschillende mensen over hun viering en tradities. Wat betekent de feestdag voor hen en hoe wordt deze gevierd? Wat staat er op tafel en waarom? Ook waren interactieve elementen aan de tentoonstelling toegevoegd. Zo kon je een boodschap achterlaten op de deur van een studentenkamer, je etiquettekennis testen door een tafel te dekken en je eigen kerststal inrichten.

Opvolger: Porseleinkoorts
Van 2 maart tot en met 1 september 2024 presenteert het Princessehof Porseleinkoorts: het witte goud van Augustus de Sterke en Madame de Pompadour. De tentoonstelling schetst de ontstaansgeschiedenis van Europees porselein; een concurrentiestrijd vol intriges, spionage en drama. De tentoonstelling bevat topstukken uit de wereldberoemde porseleincollecties van Dresden en Sèvres, die speciaal voor deze gelegenheid voor het eerst naar Nederland reizen.

Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door Mondriaan Fonds, VSB Fonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Leeuwarder Ondernemers Fonds, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof, Stichting Zabawas en Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis. Deze tentoonstelling is een samenwerking met het landelijke educatieproject Feest! Weet wat je viert, een initiatief van Museum Catharijneconvent. Deze tentoonstelling kwam inhoudelijk tot stand dankzij de hulp van velen.

Partners van het Princessehof: Ottema-Kingma Stichting, Vereniging van Vrienden Keramiekmuseum Princessehof en Club Céramique.

Keramiekmuseum Princessehof wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Gemeente Leeuwarden.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer