Nieuws

Nieuws

Nieuwe tentoonstelling Princessehof

Het Princessehof in Leeuwarden opent op 20 juni twee vaste exposities over zijn beroemdste bewoners: Maria Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-Nassau, en Maurits Cornelis Escher. De tentoonstelling over Maria Louise, die van 1731 tot haar dood in 1765 in het historische pand woonde, geeft een inkijkje in het veelbewogen leven van de stammoeder van ons huidige koningshuis. Ook leer je meer over de jeugd van de wereldberoemde graficus M.C. Escher, die in 1898 in het pand werd geboren. In de intieme presentatie is tevens een ‘Escheriaanse’ muurschildering te zien van gerenommeerd 3D street artist Leon Keer.

In het Princessehof in Leeuwarden is nu het nationale keramiekmuseum gevestigd. Met de nieuwe tentoonstelling Het Princessehof van Maria Louise en de opgefriste presentatie Thuis bij M.C. Escher geeft het museum ruchtbaarheid aan zijn boeiende geschiedenis. Ook de theesalon en de tuin van het Princessehof zijn in een nieuw jasje gestoken. De ingang van het museum, grenzend aan de paleistuin, heeft nu meer weg van een orangerie uit de tijd van Maria Louise. Het Princessehof is alleen te bezoeken met een online ticket, dat vooraf gereserveerd kan worden via princessehof.nl/tickets.

Oranje-dynastie
Het Princessehof dankt zijn naam aan Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765). Aan de hand van portretten, prenten, tekeningen en een Oranje stamboom wordt duidelijk dat Maria Louise cruciaal is geweest in het behouden van de Oranjedynastie. Maria Louise was getrouwd met Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland en Groningen. Als hij op jonge leeftijd overlijdt, neemt ze zijn stadhouderlijke taken over totdat haar zoon volwassen is. Op hoge leeftijd neemt Maria Louise opnieuw de taak als regentes op zich, dit keer voor de gehele Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Onder haar hoede groeit de invloed van de Friese Nassaus. Tussen haar twee regeerperiodes in koopt Maria Louise in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden enkele naast elkaar gelegen huizen. Ze vraagt de befaamde Franse bouwmeester Anthony Coulon de huizen met elkaar te verbinden. Zo ontstaat het Princessehof, waar ook nu nog een 18de eeuwse stijlkamer is te zien, ingericht als eetkamer van Maria Louise.

Thuis bij M.C. Escher
Het Princessehof laat sinds 2018 een kleine presentatie zien rondom M.C. Escher. Die expositie is nu opgefrist en uitgebreid met een grote muurschildering van Leon Keer, een van 's werelds leidende kunstenaars in de anamorfische straatkunst. Uitgangspunt voor de schildering in de gewelfde kelderruimte van Eschers geboortehuis is het werk Hol en Bol. In de presentatie zijn verder foto’s, filmfragmenten en voorwerpen te zien uit de jeugd van Escher. Ook de invloed van keramiek op zijn kunstenaarschap wordt duidelijk aan de hand van Spaanse tegels met Moorse invloeden. Tot slot zijn fragmenten te zien uit de documentaire Het oneindige zoeken van M.C. Escher door Robin Lutz en Marijnke de Jong.


De tentoonstellingen worden mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Old Burger Weeshuis, Meindersma Sybenga Stichting, Stichting Herbert Duintjer Fonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Boersma-Adema Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis, Boelstra Olivier Stichting, Stichting Siebolt Foundation, Club Céramique en Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer