Nieuws

Nieuws

Webapp vrij-baan

Princessehof en Gemeente Leeuwarden lanceren onderwijsprogramma Kunst Vrij-Baan

In Keramiekmuseum Princessehof is afgelopen maandag het onderwijsprogramma Kunst Vrij-Baan gelanceerd. Met het programma, dat te volgen is via een webapp, ontdekken leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs de kunstwerken van de route Leeuwarden Vrij-Baan op een nieuwe manier. Leerlingen van CSG Comenius en Montessori High School - Piter Jelles demonstreerden de webapp tijdens de feestelijke middag aan wethouder Sjoerd Feitsma. Het onderwijsteam van het museum ontwikkelde het programma in opdracht van  de gemeente Leeuwarden.

Onder de naam Leeuwarden Vrij-Baan werkten de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat de afgelopen tien jaar samen aan een reeks van bijna 40 infrastructurele projecten. In deze jaren werden elf kleurrijke kunstwerken geplaatst in de openbare ruimte. De kunstwerken markeren de toegangspoorten tot de stad en werden ontworpen om de uitstraling van Leeuwarden nog aantrekkelijker te maken.

1
1
2
2

Webapp
Het programma is te volgen via een webapp voor leerlingen van VMBO, HAVO en VWO met BeVo (beeldende vorming) en/of O&O (onderzoeken & ontwerpen) in hun pakket. Het programma daagt de leerlingen uit opdrachten uit te voeren over de kunstwerken van Leeuwarden Vrij-Baan. Elk werk heeft een gedifferentieerd aanbod aan informatie en opdrachten, waardoor leerlingen met verschillende leerstijlen en interesses met de webapp aan de slag kunnen. De webapp hoeft niet te worden gedownload maar is beschikbaar via de website kunstvrijbaan.princessehof.nl en wordt gepromoot via Kunstkade (nieuw.schoolkade.nl) en Keramiekmuseum Princessehof (princessehof.nl).

Ontwerpwedstrijd
Naast het onderwijsprogramma mag elk jaar een aantal klassen meedoen aan een ontwerpwedstrijd. Onder begeleiding van het onderwijsteam van het Princessehof bezoeken de klassen de hedendaagse tentoonstelling in het museum en krijgen zij een speciale gastles. Daarin wordt met verschillende ontwerpprincipes geëxperimenteerd en leren de ontwerpers-in-de-dop over het proces van werken voor een opdrachtgever aan een kunstwerk in de openbare ruimte. Ook krijgen ze een inkijkje in de (organisatie van de) jurering van de ontwerpen. Ieder schooljaar wordt een selectie van de ontwerpen in Keramiekmuseum Princessehof gepresenteerd. De ontwerpwedstrijd wordt mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden van het Princessehof.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer