Nieuws

Nieuws

Thuis bij Marijke Meu

Keramiekmuseum Princessehof en Tresoar eren Maria Louise van Hessen-Kassel, in Friesland beter bekend als Marijke Meu (tante Marijke). De tentoonstelling: Thuis bij Marijke Meu geeft een blik achter de schermen van haar bewogen privéleven. Dat speelt zich voor een belangrijk deel af in haar stadspaleis in Leeuwarden, het huidige Princessehof. De aanleiding voor deze tentoonstelling is het Maria Louise jaar 2015. In dat kader worden er vele activiteiten georganiseerd. Het Fries Museum en Tresoar komen met een tentoonstelling over haar formele leven: Maria Louise, vorstin van Friesland. Beide tentoonstellingen zijn te zien vanaf 21 maart 2015.

Zijde uit haar doodskist

De tentoonstelling in het Princessehof is verdeeld over twee ruimtes: de stijlkamer en de bestuurskamer. De stijlkamer ziet er nog uit zoals Marijke Meu hem in de 18de eeuw achterliet. Als bezoeker krijg je zodoende echt het gevoel dat je bij haar thuis bent. Haar verhaal wordt in de twee ruimtes verteld aan de hand van bijzondere voorwerpen. Zo beschikt het museum over een origineel fragment van de oranje zijden bekleding uit haar doodskist. Ook is er een unieke met de hand ingekleurde ets te zien van haar begrafenisstoet. Een ander topstuk is het reisservies met Chinese landschappen dat haar steevast vergezelde als ze haar landerijen inspecteerde. Bezoekers kunnen zelf de reglementen van de hofhouding inkijken op een iPad.

Tegenslag

Maria Louise kent veel tegenslag in haar privéleven. Op 14 juli 1711 overlijdt haar eerste echtgenoot Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, na slechts twee jaar huwelijk. Zij blijft met een baby en zwanger van een tweede kind achter. In 1751 overlijdt haar zoon en in 1759 ook haar schoondochter Anna van Hannover. Op 9 april 1765 is ze aan het einde van haar krachten, heel Friesland rouwt om haar.

Over het Maria Louise Jaar

Dit jaar is het 250 jaar geleden dat Maria Louise van Hessen-Kassel in Leeuwarden overleed. Nog altijd spreekt haar verhaal tot de verbeelding: de jonge weduwe die uitgroeit tot lieveling van het volk, tot stammoeder van ons vorstenhuis, ja zelfs van Europa. Friesland eert het werk en leven van deze sterke vrouw met een themajaar. Van historische harddraverij tot reizende fototentoonstelling, van stadswandeling tot jeugdvoorstelling. Naast Nassau-stad Leeuwarden zijn Oranjewoud en Ameland (geliefde plekken van Maria Louise) een jaar lang decor van diverse activiteiten. Thuis bij Marijke Meu is te zien tot en met 5 juli 2015.

Kijk voor meer informatie op www.marialouise2015.nl (vanaf begin maart) of opwww.tresoar.nl

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer