Nieuws

Nieuws

Positief advies van Raad voor Cultuur

‘Het Princessehof heeft een keramiekcollectie van hoge kwaliteit’, dat schrijft de Raad voor Cultuur vandaag in het advies Culturele basisinfrastructuur. ‘Het aandachtsgebied van het museum is sinds 2013 gericht op Azië en Europa. Het museum heeft gekozen voor een smallere focus om wereldwijde versnippering te voorkomen. De raad is positief over deze inhoudelijke focus. Daarnaast is het museum zich gaan richten op het verbreden van de doelgroep van de keramiekspecialisten naar cultuurliefhebbers. De raad is positief over deze gewijzigde richting en heeft vertrouwen in het succesvol vervolgen van deze koers.’ De raad adviseert de staatssecretaris van Cultuur om Keramiekmuseum Princessehof de komende vier jaar subsidie toe te kennen.

De Raad voor Cultuur adviseert de staatssecretaris om Keramiekmuseum Princessehof een subsidiebedrag toe te kennen van € 1.354.682. Dit is een verderzetting van de huidige subsidie. De extra 10% die het museum had aangevraagd, wordt in het advies niet toegekend. Museumdirecteur Kris Callens: ‘We zijn erg blij met de positieve beoordeling van ons museum. We gaan hard aan de slag om het resterende budget te verwerven. Dat hebben we nodig voor grote activiteiten als ons honderdjarig bestaan in 2017, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, het eerste keramiekfestival in 2020 en de mogelijke verhuizing van de collectie naar het Kolleksjesintrum Fryslân. Wij delen de ambitie die de Raad voor Cultuur van ons verwacht. Die willen we realiseren met een goede financieringsmix, waarvoor voldoende startkapitaal uit deze subsidie onontbeerlijk is. Wij kijken uit naar duidelijkheid over de verdeling van de middelen nu de financiering is opgesplitst tussen Erfgoedwet en Basisinfrastructuur, waar de raad ook op aandringt.’

Plannen

Keramiekmuseum Princessehof heeft in zijn aanvraag een duidelijke keuze gemaakt om een makersmuseum te worden, een podium voor hedendaagse kunstenaars en ontwerpers om nieuw keramische werk te ontwikkelen en tentoon te stellen. De belangrijke collectie wordt ook op andere manieren voor het voetlicht gebracht, online en buiten de muren. Het museum heeft een vitrine in het Medisch Centrum Leeuwarden en organiseerde kleine presentaties in de Randstad om bezoekers naar Leeuwarden te trekken. De raad noemde dit een ‘inventieve werkwijze’.

Raad voor Cultuur 

De Raad voor Cultuur motiveert in het advies welke culturele instellingen vanaf 2017 in aanmerking komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Er zijn 118 museumaanvragen door de raad beoordeeld. Voor het volledige advies zie www.cultuur.nl

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer