Nieuws

Nieuws

Ottema-Kingma Stichting schenkt jubilerend Princessehof bijzondere vazen

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft aan het begin van haar jaarlijkse symposium op 27 november een uiterst zeldzaam paar vazen aan het Princessehof geschonken. Keramiekmuseum Princessehof bestaat dit jaar 100 jaar en viert het jubileum met een grootse vernieuwing. Het nationale keramiekmuseum is onlangs heropend met 4 hedendaagse tentoonstellingen, een nieuwe entree, tuin én een vernieuwde vaste presentatie. De vazen krijgen een ereplek op de begane grond in de vaste presentatie.

Rococo
De spectaculaire, opengewerkte vazen zijn gemaakt in de Amsterdamse aardewerkfabriek Blankenburg, die van 1755 tot 1764 actief was. Slechts enkele, kleinere stukken uit deze fabriek zijn bewaard gebleven. De bewaarde stukken zijn te zien in het Rijksmuseum en in de collectie van de OKS (in bruikleen gegeven aan het Princessehof). De vazen zijn fantasievol gedecoreerd met bladeren en vruchten, terwijl de deksels bestaan uit nestjes vol met vogeltjes die reikhalzend lijken uit te kijken naar voedsel dat wordt aangevlogen.
In hun haast on-Hollandse uitbundigheid zijn de vazen een prachtige uiting van het Rococo. Ze zijn een passende aanvulling op de collectie van het Keramiekmuseum Princessehof, doordat ze een ongekend voorbeeld van Nederlands aardewerk vertegenwoordigen en omdat ze in hun stijl internationale verbindingen weten te leggen.

OKS
De OKS werd opgericht door notaris Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma. Ze begon haar werkzaamheden in 1955 en heeft tot doel ‘Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland’. De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die in bruikleen worden gegeven aan erfgoedinstellingen in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet rekent de OKS tot haar taak.

Vernieuwd museum
Keramiekmuseum Princessehof heropent met een feestelijk openingsweekend op 2 en 3 december. Het museum presenteert dan naast de nieuwe opstelling van de vaste collectie de tentoonstelling In Motion, met grote hedendaagse keramische installaties uit Oost en West, een nieuwe editie van EKWC@Princessehof met Caroline Coolen en twee exposities met nieuw werk van kunstenaar Johan Tahon en van ontwerper Floris WubbenMet de nieuwe opstelling van de vaste collectie, de splinternieuwe entree met theesalon en kinderatelier, de heringerichte tuin én vier eigentijdse tentoonstellingen is het museum klaar voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

De verbouwing van Keramiekmuseum Princessehof wordt mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de BankGiro Loterij, Ir. Abe Bonnema Stichting, Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting, Stichting Dioraphte, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Van Achterbergh-Domhof, Het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting Woudsend Anno 1816, St. Anthony Gasthuis, Meindersma-Sybenga Stichting, Stichting Dorodarte, Leeuwarder ondernemersfonds, GGB Bolhuis Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Stichting Herbert Duintjer Fonds, Boelstra-Olivier Stichting en KLM.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer