Nieuws

Nieuws

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds heeft € 80.000 toegekend aan Keramiekmuseum Princessehof voor aankopen. De aanvraag van het museum voor een bijdrage aan het Collectieprogramma 2018 - 2019 werd door het fonds positief beoordeeld.

Het Mondriaan Fonds waardeert “de focus van het museum in verzamel- en presentatiebeleid, waarbij de relatie Oost-West centraal staat”. De commissie meent dat het Princessehof, het nationale keramiekmuseum, een voor de Collectie Nederland “belangwekkende historische keramiekcollectie bezit.” Ook de samenwerking met het Europees Keramisch Werkcentrum wordt gewaardeerd en de plannen om samenwerking te zoeken met internationale partijen, in bijvoorbeeld Japan en China, worden door het fonds onderschreven. Met de bijdrage van het Mondriaan Fonds kan het Princessehof het aankoopbeleid aanscherpen en de collectie versterken met relevante en belangrijke aanwinsten.

Tweejaarlijks

Kunstmusea met een belangwekkende collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving kunnen eenmaal per twee jaar een bijdrage vragen voor hun collectieprogramma’s. De programma’s die de samenhang tussen het verzamel- en presentatiebeleid, het belang voor de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van het collectie- en presentatieplan het beste weerspiegelen, worden gehonoreerd.
 

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer