Nieuws

Nieuws

2015 uitstekend jaar

Keramiekmuseum Princessehof heeft een buitengewoon goed jaar achter de rug. 36.819 mensen bezochten het museum, dat is ongeveer 40% meer dan in 2014. Daarmee is 2015 het op één na succesvolste jaar in de geschiedenis van het museum. 75% van de bezoekers komt speciaal voor het museum naar Leeuwarden. De tentoonstelling De 20ste eeuw, nog te zien tot juli 2016, is een groot succes. De expositie wordt bijzonder hoog gewaardeerd met een 8,4. In 2016 opent een verrassende tentoonstelling over de sensualiteit van keramiek. Keramiekmuseum Princessehof richt zich in 2016 verder op de voorbereiding van het 100-jarig jubileum in 2017 en de internationale projecten in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden komt dit jaar uit op 36.819 bezoekers. Het leeuwendeel daarvan kwam voor de tentoonstellingen Op de thee en De 20ste eeuw. Die laatste nieuwe grote tentoonstelling neemt sinds september bezoekers mee terug naar de vorige eeuw en laat zien dat keramiek een spiegel van de tijd is. Veel nieuwe bezoekers werden enthousiast gemaakt voor keramiek: 55% kwam voor het eerst naar het museum. 83% kwam speciaal voor De 20ste eeuw en tweederde van hen is vrouw. 67% van de bezoekers van De 20ste eeuw kwam van buiten Friesland. Bezoekers zijn erg enthousiast over de audiotour bij de tentoonstelling die ingesproken is door Frans Leidelmeijer. De art-nouveauspecialist, bekend van Tussen Kunst & Kitsch, was de gastcurator van deze tentoonstelling. De 20ste eeuw wordt zeer hoog gewaardeerd, met gemiddeld een 8,4. Ook de pers is enthousiast: NRC noemde de tentoonstelling pionierend en aansprekend.

Economische betekenis

Van de bezoekers van de tentoonstelling De 20ste eeuw kwam meer dan 75% speciaal voor het museumbezoek naar Leeuwarden. Het Princessehof bracht dit jaar dus ruim 27.000 extra bezoekers naar de stad. De meerderheid van hen combineerde het museumbezoek met een bezoek aan andere attracties, horeca of winkels en een aanzienlijk deel bleef overnachten. De mensen die speciaal voor het museum naar de stad zijn gekomen, gaven gemiddeld 60 euro uit in de stad. Zo zorgde het Princessehof voor een economische impuls van ruim 1,6 miljoen euro.

Tentoonstellingen

Naast de huidige expositie De 20ste eeuw was in het museum in 2015 nog de tentoonstelling Op de thee te zien, een succesnummer waarin de vele enthousiaste bezoekers zijn meegenomen op een ontdekkingsreis door verschillende theeculturen. Daarnaast presenteerden Tryater en het museum begin dit jaar de succesvolle voorstelling Brekber. Het Princessehof was het decor van een indrukwekkend verhaal in regie van Jos van Kan. In december opende in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam een tentoonstelling van het Princessehof: Colourful Clay. Deze expositie toonde werk van hedendaagse keramisten, gecombineerd met prachtige historische stukken uit China, Japan en Nederland en is nog tot en met februari te zien. Met vier presentaties in het Medisch Centrum Leeuwarden bereikte het Princessehof honderdduizenden potentiële museumbezoekers uit de regio. 

Collectie

In 2015 kreeg Keramiekmuseum Princessehof ‘Mrs. Duff’ in langdurig bruikleen van een anonieme Friese verzamelaar. De 18de-eeuwse Chinese porseleinen figuur van een westerse vrouw in Europese kledij verenigt de oosterse en de westerse keramiektraditie en sluit daarmee perfect aan bij het verhaal dat het Princessehof vertelt. Keramiekmuseum Princessehof toonde dit jaar ook een belangrijke collectie hedendaagse keramiek, geschonken door familie van verzamelaar Ronald Kuipers (1958-2014). Dankzij een aankoop van de Ottema-Kingma Stichting kon het museum de ‘Wave Bowl’ van Christopher Dresser aan zijn collectie toevoegen. In dit werk komt de invloed van het Japonisme duidelijk naar voren en daarmee symboliseert het object de relatie Oost-West. Het is daarnaast een topstuk binnen het keramische oeuvre van Dresser. Samen met het Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch (SM’s) heeft het Princessehof, met steun van het Mondriaan Fonds, een programma voor opdrachten en aankopen actuele keramiek opgesteld. Inmiddels is een opdracht verstrekt aan Zeger Reyers en zijn topwerken aangekocht van Sam Keogh, Navid Nuur, Tal R, Johan Tahon, Bouke de Vries en Kentaro Yamada.

Jonge bezoekers
In het voorjaar vermaakten ruim 1.250 leerlingen van de groepen 1 en 2 uit Leeuwarden en omgeving zich met het onderwijsprogramma Theepottenpraat. In een grote ontwerpwedstrijd daagde het museum leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs bovendien uit om een eigen theepot te ontwerpen. Uit zo’n driehonderd inzendingen werden drie winnende ontwerpen gekozen. Hun ontwerp werd vervaardigd op echte theepotten van porselein door tegelfabriek Albarello in Menaam. Ook buiten school om was er voor kinderen van alles te doen in het Princessehof. De activiteitenprogramma’s voor kinderen in de voorjaars- en herfstvakantie waren een groot succes met veel jonge workshopdeelnemers.

Online

Met 112.000 webbezoekers is het Princessehof online gestegen met 173%. Een kwart van deze online bezoekers bezocht de Chinese website cn.princessehof.nl. Ook op social mediagebied was het een goed jaar. Op Facebook schoot het museum omhoog van 870 naar 1.500 volgers. Het aantal volgers op Twitter steeg van 1.750 naar 2.175.

Toekomst

Onder leiding van de nieuwe directeur Kris Callens opent Keramiekmuseum Princessehof in 2016 een beklijvende tentoonstelling over de sensualiteit van keramiek. Het museum richt zich in 2016 verder op een nieuwe vaste opstelling met Europese en Aziatische keramiek, toonaangevende opdrachten en aankopen hedendaagse keramiek, de voorbereiding van het 100-jarig jubileum in 2017 en de internationale projecten in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer