Vrienden van het Princessehof

Over de vrienden

Bestuur van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof per 1 juni 2016

Voorzitter

: mevrouw Gesien Inia-Douma 

Secretaris

: mevrouw Greetje Scheper-Koopmans

Penningmeester

: de heer Frans R. van den Berg

Bestuurslid

: mevrouw Nirdosh P. van Heesbeen

Bestuurslid

: mevrouw Carin Koelma- de Jong

Bestuurslid

: mevrouw Dineke Bunk-Eden

Agenda

Algemene Leden Vergadering

De jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden zal plaatsvinden op zondag 11 juni 2017, in het Fries Museum (gewoonlijk wordt deze vergadering gehouden in het Princessehof, maar door de verbouwing wijken we uit naar het Fries Museum).

Uitnodiging
Agenda


Excursie Keulen 

Het bestuur organiseert voor Vrienden een 2-daagse excursie naar Keulen, in samenwerking met Eva Ströber. Na een peiling onder de Vrienden bleek voldoende belangstelling voor deze excursie. Met een bus zullen nu 27 Vrienden deelnemen, op 25 en 26 april a.s. In Keulen zullen twee musea bezocht worden, het Kolumba-museum en het museum voor Oost-Aziatische kunst. Op de tweede dag zal een museum in Dusseldorf worden bezichtigd.

Er is een bus gereserveerd en hotelkamers in Keulen. We vertrekken uit Leeuwarden, in Arnhem zullen nog enkele deelnemers instappen. Onderweg biedt het bestuur koffie en thee aan, deelnemers zorgen zelf voor een lunch. 's Avonds kan naar eigen keuze gedineerd worden. 

 

Jaarverslag Vrienden van het Princessehof

Download hier het jaarverslag 2014 - 2015
Download hier de jaarrekening van 2015 en de begroting voor 2016

 

Vormen uit vuur

Het bestuur van de Vriendenvereniging heeft enkele keren gesproken met het bestuur van de Vereniging voor Keramiek en Glas over mogelijkheden voor samenwerking. Uit dat overleg is de afspraak voortgekomen dat Vrienden van het Princessehof een jaar lang een abonnement kunnen nemen op Vormen uit Vuur, het blad van de andere vereniging. Per jaar worden 3 nummers uitgegeven, voor € 45,- per jaar. Een “proef”abonnement voor een jaar wordt u aangeboden voor € 35,-. Vormen uit Vuur is een prachtig tijdschrift, met o.a. artikelen over tentoonstellingen en interviews met kunstenaars. Het is een goede vervanging voor ons blad Keramika, waarvan wij de uitgave helaas hebben moeten beeindigen. 

Als u, als Vriend van het Princessehof, belangstelling hebt voor een dergelijk abonnement, voor een jaar, wilt u dat dan doorgeven aan onze voorzitter. Zij spreekt dan verder af met de redactie van Vormen uit Vuur. Graag naam, adres, tel.nr en mailadres opgeven.

(mail)adres voorzitter: 
G.E. Inia-Douma
Harlingerstraatweg 6
8916 BB Leeuwarden
gesien@iniadouma.nl

Viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging van Vrienden

Een selectie uit de collectie van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof

De vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof koopt de mooiste moderne en hedendaagse keramiek en geeft die in bruikleen aan Princessehof. In de loop der jaren is er zo een prachtige collectie opgebouwd. Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan hebben de Vrienden nu een boek samengesteld waarin alle aankopen te zien zijn en waarin de ontstaansgeschiedenis van de collectie beschreven wordt. Een selectie van deze aankopen - het beste van 40 jaar verzamelen - is nu voor het eerst bij elkaar te zien in een unieke tentoonstelling. Zowel de tentoonstelling als het boek dragen de titel Verzamelde Vrienden.

Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel. De prijs bedraagt €39,95, Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof betalen €25,00.