Vrienden van het Princessehof

Over de vrienden

Bestuur van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof per 1 juni 2016

Voorzitter

: mevrouw Gesien Inia-Douma 

Secretaris

: mevrouw Greetje Scheper-Koopmans

Penningmeester

: de heer Frans R. van den Berg

Bestuurslid

: mevrouw Nirdosh P. van Heesbeen

Bestuurslid

: mevrouw Carin Koelma- de Jong

Bestuurslid

: mevrouw Dineke Bunk-Eden

Agenda

Algemene ledenvergadering - maart 2018

Klik hier voor het programma en de agenda van deze bijeenkomst.
Data: 24 maart 2018
Tijd: 10.00 - 13.00 uur
Locatie: Keramiekmuseum Princessehof

Speel video af

Living Porcelain - mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Princessehof

Meldingen

(Concept)verslag ledenvergadering - juni 2017

Klik hier om het conceptverslag te downloaden.
Data 11 juni 2017
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Vergaderzaal Fries Museum

Jaarverslagen Vrienden van het Princessehof

Jaarverslag 2017.
Financiëel verslag 2017.
Jaarverslag 2015 - 2016
Jaarrekening 2016 en begroting 2017
Jaarrekening van 2015 en de begroting voor 2016

Concept-Statutenwijziging

Klik hier om het concept van de Statutenwijziging te lezen.

Vormen uit vuur

Het bestuur van de Vriendenvereniging heeft enkele keren gesproken met het bestuur van de Vereniging voor Keramiek en Glas over mogelijkheden voor samenwerking. Uit dat overleg is de afspraak voortgekomen dat Vrienden van het Princessehof een jaar lang een abonnement kunnen nemen op Vormen uit Vuur, het blad van de andere vereniging. Per jaar worden 3 nummers uitgegeven, voor € 45,- per jaar. Een “proef”abonnement voor een jaar wordt u aangeboden voor € 35,-. Vormen uit Vuur is een prachtig tijdschrift, met o.a. artikelen over tentoonstellingen en interviews met kunstenaars. Het is een goede vervanging voor ons blad Keramika, waarvan wij de uitgave helaas hebben moeten beeindigen.

Als u, als Vriend van het Princessehof, belangstelling hebt voor een dergelijk abonnement, voor een jaar, wilt u dat dan doorgeven aan onze voorzitter. Zij spreekt dan verder af met de redactie van Vormen uit Vuur. Graag naam, adres, tel.nr en mailadres opgeven.

(mail)adres voorzitter: 
G.E. Inia-Douma
Harlingerstraatweg 6
8916 BB Leeuwarden
gesien@iniadouma.nl

Viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging van Vrienden

Een selectie uit de collectie van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof

De vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof koopt de mooiste moderne en hedendaagse keramiek en geeft die in bruikleen aan Princessehof. In de loop der jaren is er zo een prachtige collectie opgebouwd. Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan hebben de Vrienden een boek (Verzamelde Vrienden) samengesteld waarin alle aankopen te zien zijn en waarin de ontstaansgeschiedenis van de collectie beschreven wordt. Een selectie van deze aankopen - het beste van 40 jaar verzamelen - was ook te zien in een unieke tentoonstelling.

Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel. De prijs bedraagt €39,95, Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof betalen €10,00.