Vrienden van het Princessehof

Over de vrienden

Bestuur van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof per 1 juni 2016

Voorzitter

: mevrouw Gesien Inia-Douma 

Secretaris

: mevrouw Greetje Scheper-Koopmans

Penningmeester

: de heer Frans R. van den Berg

Bestuurslid

: mevrouw Nirdosh P. van Heesbeen

Bestuurslid

: mevrouw Carin Koelma- de Jong

Bestuurslid

: mevrouw Dineke Bunk-Eden

Jaarverslag Vrienden van het Princessehof

Jaarverslag 2015 - 2016
Jaarrekening 2016 en begroting 2017
Jaarrekening van 2015 en de begroting voor 2016

Speel video af

Living Porcelain - mogelijk gemaakt door de Vrienden van het Princessehof

Agenda

Algemene Leden Vergadering

De jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden zal plaatsvinden op zondag 11 juni 2017, in het Fries Museum (gewoonlijk wordt deze vergadering gehouden in het Princessehof, maar door de verbouwing wijken we uit naar het Fries Museum).

Uitnodiging
Agenda
Verslag Ledenvergadering 29 mei 2016

Excursie Keulen 

25 en 26 april 2017
Het bestuur organiseerde op 25 en 26 april een 2-daagse excursie naar Keulen, in samenwerking met Eva Ströber. Lees het verslag hier.

Vormen uit vuur

Het bestuur van de Vriendenvereniging heeft enkele keren gesproken met het bestuur van de Vereniging voor Keramiek en Glas over mogelijkheden voor samenwerking. Uit dat overleg is de afspraak voortgekomen dat Vrienden van het Princessehof een jaar lang een abonnement kunnen nemen op Vormen uit Vuur, het blad van de andere vereniging. Per jaar worden 3 nummers uitgegeven, voor € 45,- per jaar. Een “proef”abonnement voor een jaar wordt u aangeboden voor € 35,-. Vormen uit Vuur is een prachtig tijdschrift, met o.a. artikelen over tentoonstellingen en interviews met kunstenaars. Het is een goede vervanging voor ons blad Keramika, waarvan wij de uitgave helaas hebben moeten beeindigen. 

Als u, als Vriend van het Princessehof, belangstelling hebt voor een dergelijk abonnement, voor een jaar, wilt u dat dan doorgeven aan onze voorzitter. Zij spreekt dan verder af met de redactie van Vormen uit Vuur. Graag naam, adres, tel.nr en mailadres opgeven.

(mail)adres voorzitter: 
G.E. Inia-Douma
Harlingerstraatweg 6
8916 BB Leeuwarden
gesien@iniadouma.nl

Viering van het 40-jarig jubileum van de vereniging van Vrienden

Een selectie uit de collectie van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof

De vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof koopt de mooiste moderne en hedendaagse keramiek en geeft die in bruikleen aan Princessehof. In de loop der jaren is er zo een prachtige collectie opgebouwd. Ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan hebben de Vrienden een boek (Verzamelde Vrienden) samengesteld waarin alle aankopen te zien zijn en waarin de ontstaansgeschiedenis van de collectie beschreven wordt. Een selectie van deze aankopen - het beste van 40 jaar verzamelen - was ook te zien in een unieke tentoonstelling.

Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel. De prijs bedraagt €39,95, Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof betalen €25,00.