Midden-oosten

Tegelveld

Iran, 1200 – 1300, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Stichting van Achterbergh-Domhof)

Iran, 1200 – 1300, aardewerk, Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Stichting van Achterbergh-Domhof)