Collectie

Bruiklenen

Keramiekmuseum Princessehof leent doorgaans zoveel mogelijk objecten uit aan andere instellingen in binnen- en buitenland om de collectie goed zichtbaar te maken. Jaarlijks zijn dit zo'n 30.000. 

tijdelijke bruikleenstop

Van 1 oktober 2016 tot 1 april 2018 is er een bruikleenstop van kracht voor nieuwe aanvragen. Bruikleenverzoeken voor de periode na 1 april 2018 kunt u indienen. Daarvoor gelden onze gebruikelijke bruikleenvoorwaarden. Wel duurt het langer voordat we een toezegging kunnen doen. Wij vragen begrip voor de beperkte bruikleenmogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Taekema, Hoofd Collecties j.taekema@princessehof.nl.

Bruikleenprocedure

Om te bepalen of een bruikleen mogelijk is kijken we naar de beschikbaarheid van het werk en naar de toestand. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of en hoe we het werk kunnen vervoeren. Daarom is het nodig zowel kortlopende als langdurige bruiklenen minimaal drie maanden van te voren aan te vragen. Bruiklenen worden onder voorwaarden toegezegd. Een bruikleenverzoek gericht aan de directeur, Kris Callens, moet bestaan uit: een goed onderbouwde reden voor bruikleen, een lijst met maximaal 10 objecten en een facility report. Mocht er nog niet een bestaand facility report zijn dan kunt u dit model gebruiken.