Midden-Oosten

Midden-Oosten

Tegelveld

Tegelveld, Iran, 1200 – 1300, aardewerk. Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Stichting van Achterbergh-Domhof).
Tegelveld, Iran, 1200 – 1300, aardewerk. Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Stichting van Achterbergh-Domhof).

Tegelveld, Iran, 1200 – 1300, aardewerk. Keramiekmuseum Princessehof (bruikleen Stichting van Achterbergh-Domhof).

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer