Wereldwijd verhandeld

Wereldwijd verhandeld

Martavanen

voorraadpotten

Voorraadpotten zijn handelswaar bij uitstek. Ze zijn wereldwijd gemaakt en verhandeld, zoals deze martavanen uit China, Thailand, Cambodja en Vietnam. De naam ‘martavaan’ verwijst naar de havenplaats in het huidige Myanmar, vanwaaruit deze potten veel werden verhandeld. Martavanen werden vaak generaties lang doorgegeven. In Zuidoost-Azië werden martavanen ook wel gebruikt om doden in te begraven.

1
1

Onderzoek naar martavanen

Dr. Eva Ströber deed in 2015/2016 ook onderzoek naar de collectie potten uit China en Zuidoost-Azië (martavanen) van het Princessehof. Lees het onderzoek hier (let op, het onderzoek is in het Engels geschreven).  

Het martavanenonderzoek van dr. Eva Ströber is mede mogelijk gemaakt door de Ottema-Kingmastichting.

© Keramiekmuseum Princessehof - alle rechten voorbehouden disclaimer