prinses van oranje

Thuis bij Marijke Meu

Keramiekmuseum Princessehof en Tresoar eren Maria Louise van Hessen-Kassel, in Friesland beter bekend als Marijke Meu (tante Marijke). De tentoonstelling: Thuis bij Marijke Meu geeft een blik achter de schermen van haar bewogen privéleven. Dat speelt zich voor een belangrijk deel af in haar stadspaleis in Leeuwarden, het huidige Princessehof. De aanleiding voor deze tentoonstelling is het Maria Louise Jaar 2015. In dat kader worden er vele activiteiten georganiseerd.