geboortehuis van M.C. Escher

Bij Escher thuis vanaf 20 juni

Deze presentatie wordt momenteel vernieuwd en is daarom momenteel gesloten. Vanaf 20 juni is de nieuwe presentatie te zien.

Keramiekmuseum Princessehof eert een van zijn beroemdste bewoners: M.C. Escher.

In 1898 werd Maurits Cornelis Escher, liefkozend Mauk genoemd, geboren in het Princessehof in Leeuwarden. Het nationale Keramiekmuseum brengt de wereldberoemde graficus nu terug naar zijn geboorteplek in de intieme expositie Bij Escher thuis in de kelder van het stadspaleis. Aan de hand van jeugdfoto’s en voorwerpen wordt de band tussen Escher en het Princessehof meer dan ooit duidelijk. 

NB: op dit moment is de film Escher – Het Oneindige Zoeken niet in de tentoonstelling te zien. We hopen de documentaire spoedig weer te kunnen vertonen.

Bij Escher thuis
Bij Escher thuis geeft ruchtbaarheid aan het Princessehof als de geboorteplek van de wereldberoemde graficus M.C. Escher. In het stadspaleis in Leeuwarden zag Maurits Escher het levenslicht en bracht er zijn eerste levensjaren door. In de kleine expositie Bij Escher thuis leert de bezoeker de jonge Maurits Escher kennen. Aan de hand van jeugdfoto’s, voorwerpen en een documentaire wordt de band tussen Escher en het Princessehof meer dan ooit duidelijk. Ook wordt de invloed van keramiek op het kunstenaarschap van Escher duidelijk. Bij Escher thuis is een kleine, vaste expositie in de kelder van het Princessehof en is te bezoeken met het entreekaartje Voorproefje Princessehof voor slechts 1 euro.