geboortehuis van M.C. Escher

Bij Escher thuis Intieme, vaste expositie

Keramiekmuseum Princessehof eert een van zijn beroemdste bewoners: M.C. Escher.

In 1898 werd Maurits Cornelis Escher, liefkozend Mauk genoemd, geboren in het Princessehof in Leeuwarden. Het nationale Keramiekmuseum brengt de wereldberoemde graficus nu terug naar zijn geboorteplek in de intieme expositie Bij Escher thuis in de kelder van het stadspaleis. Aan de hand van jeugdfoto’s, voorwerpen en filmfragmenten wordt de band tussen Escher en het Princessehof meer dan ooit duidelijk. Aanhakend op de grote tentoonstelling Escher op reis in het Fries Museum is de presentatie Bij Escher thuis is te zien vanaf 28 april in het Princessehof.

Bij Escher thuis
Bij Escher thuis geeft ruchtbaarheid aan het Princessehof als de geboorteplek van de wereldberoemde graficus M.C. Escher. In het stadspaleis in Leeuwarden zag Maurits Escher het levenslicht en bracht er zijn eerste levensjaren door. In de kleine expositie Bij Escher thuis leert de bezoeker de jonge Maurits Escher kennen. Aan de hand van jeugdfoto’s, voorwerpen en een documentaire wordt de band tussen Escher en het Princessehof meer dan ooit duidelijk. Ook wordt de invloed van keramiek op het kunstenaarschap van Escher duidelijk. Bij Escher thuis is een kleine, vaste expositie in de kelder van het Princessehof en is te bezoeken met het entreekaartje Voorproefje Princessehof voor slechts 1 euro.

Planeet Escher
Tot en met 31 december is er ook een wisselpresentatie te zien in dezelfde ruimte. Onder de noemer Planeet Escher worden uiteenlopende groepen binnen de mienskip samengebracht met M.C. Escher als bindende factor. In het project worden mensen uitgedaagd om zich te laten inspireren door de beroemde graficus en zelf creatief aan de slag te gaan. Van bestaande projecten tot nieuwe initiatieven, iedereen kan meedoen. Deze projecten presenteren gedurende dit jaar hun eindproducten in een ruimte naast Bij Escher thuis. Klik hier voor meer informatie over de Planeet Escher wisselpresentatie.