Mondriaan Fonds steunt Princessehof

28 oktober 2015

Het Mondriaan Fonds heeft € 80.000 toegekend aan Keramiekmuseum Princessehof voor aankopen. De aanvraag van het museum voor een bijdrage aan het Collectieprogramma 2016 - 2017 werd door het fonds positief beoordeeld. Daarmee kunnen belangrijke doelstellingen uit het aankoopbeleidsplan gerealiseerd worden. Bovenop deze toekenning ontvangt het Princessehof  € 10.000 voor verdere uitwerking en concretisering van de samenwerking met Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch.

Het Princessehof werkt al jaren intensief samen met het Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch. Het Mondriaan Fonds heeft de aanvragen van beide musea daarom in samenhang bekeken. De beoordelingscommissie waardeert de samenwerking tussen beide musea bij de collectievorming op het gebied van moderne en hedendaagse keramiek. Ook spreekt zij zich positief uit over een door de musea te organiseren expertmeeting en symposium over hoe musea met gezamenlijke aankopen hun krachten kunnen bundelen. Om de samenwerking met het Stedelijk Museum ’s Hertogenbosch te stimuleren en om het vertrouwen kracht bij te zetten ontvangt het Princessehof een extra bijdrage van € 10.000.

Publiek centraal

“Het belang van de collectie van het Nationaal Keramiekmuseum Het Princessehof ligt in de historische inbedding van de collectie hedendaagse kunst en de Europees-Aziatische invalshoek, waarbij in de collectiestrategie het publiek een centrale rol inneemt” aldus het Mondriaan Fonds. De commissie waardeert de publieksgerichte benadering. Daarbij adviseert zij om vanuit de collectie verbindingen te leggen naar meer actuele thema’s. Ook spreekt zij de hoop uit dat het Princessehof meer (inter)nationale samenwerking zal zoeken als het gaat om de productie van tentoonstellingen.

Tweejaarlijks

Kunstmusea met een belangwekkende collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving kunnen eenmaal per twee jaar een bijdrage vragen voor hun collectieprogramma’s. De programma’s die de samenhang tussen het verzamel- en presentatiebeleid, het belang voor de Collectie Nederland, de relatie tot de eigen collectie en de kwaliteit van het collectie- en presentatieplan het beste weerspiegelen, worden gehonoreerd.