Nieuwe collega

Conservator Aziatische keramiek

Per 1 juli 2016 volgt Eline van den Berg Eva Ströber op als conservator Aziatische keramiek bij Keramiekmuseum Princessehof. Eline van den Berg werkte eerder als junior conservator Aziatische keramiek bij het museum, als assistent bij de faculteit archeologie van de Universiteit Leiden en op het Asian Department bij het British Museum in London. Zij volgt Eva Ströber op in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor haar pensionering heeft Eva Ströber nog twee onderzoeken kunnen afronden: naar Zhangzhou schalen van porselein en naar grote voorraadpotten van steengoed, z.g.  martavanen. Gedurende deze periode nam Eline van den Berg haar taken als conservator waar. Zij maakt dus een goed voorbereide start bij het museum!