Verwacht: Made in Holland

In de tentoonstelling Made in Holland onderzoeken leerlingen de rijkdom, reikwijdte en het ambacht van keramiek en hun makers. Een intrigerende culturele uitwisseling van west naar oost en andersom wordt blootgelegd aan de hand van de ontwikkeling en verspreiding van keramische technieken en producten, met Nederland als spil. Bij het onderwijsprogramma bieden we leerlingen een beeldende uitdaging door een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Hoofddoel hiervan is om jongeren bewust te maken van hoe gewoon en tegelijk bijzonder keramiek is. We dagen leerlingen uit zelf een verbeelding te maken voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp, vanuit het thema Made in Holland.

Alle onderwijsgroepen die de tentoonstelling bezoeken vragen we om een 2D of 3D ontwerp te maken. Onderdeel van het onderwijsprogramma is een ontwerpworkshop/gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent. De 2D-winnaars brengen een bezoek aan een keramiekfabriek. In samenspraak met de schilders van dit bedrijf wordt een uitvoerbaar object gemaakt en zo wordt het proces van idee/ontwerp tot eindproduct tastbaar gemaakt. Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleren we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren. Hier is een aparte categorie voor: vrij ontwerp. Uiteraard krijgen de beste ontwerpen van leerlingen een plek in het museum. In twee rondes (voorjaar 2018 najaar 2018) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum.

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO | onder- en bovenbouw

Werkvorm

Kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, presenteren

Leergebieden

beeldende vorming, kunst & cultuur, CKV, mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer)

Lengte bezoek

60-75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd 

Kosten per leerling 

€ 4,- / Bij deelname aan de ontwerpwedstrijd zijn er geen extra kosten verbonden aan de gastles op school (of in ons atelier) 

te zien van 2 juni 2018 tot en met 20 juni 2019
Let op: scholen die bij aanvang van de tentoonstelling al leerlingenwerk in de tentoonstelling willen hebben, mogen al vanaf februari 2018 meedoen aan de gastles! Een bezoek aan het vernieuwde keramiekmuseum met de nieuwe vaste opstelling en de tijdelijke tentoonstelling In Motion is een heel goede voorbereiding op de ontwerpwedstrijd.

Voor meer informatie, klik hier.