Verwacht: Jubileumtentoonstelling

In de jubileumtentoonstelling krijgen leerlingen de kans kunstwerken van keramiek vanuit allerlei tijden en culturen en van heel verschillende makers uit Oost en West te onderzoeken. We willen jongeren bewust maken hoe gewoon en tegelijk bijzonder keramiek is. Dagelijks gebruiken we kopjes, borden en schalen van keramiek. Kunstenaars gebruiken dit materiaal op een bijzondere en eigenzinnige manier. We dagen leerlingen uit als reactie op de verhalen van de kunstenaars een eigen beeldende verwerking te maken, door mee te doen aan onze ontwerpwedstrijd. Ze kunnen kiezen uit het maken van een 2D- of 3D-ontwerp voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp, vanuit het thema Oost en West. Onderdeel van het onderwijsprogramma is een ontwerpworkshop/gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent. De 2D-winnaars brengen een bezoek aan een keramiekfabriek.

In samenspraak met de schilders van dit bedrijf wordt een uitvoerbaar object gemaakt en zo wordt het proces van idee/ontwerp tot eindproduct tastbaar gemaakt. Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleren we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren. Hier is een aparte categorie voor: vrij ontwerp. Uiteraard krijgen de beste ontwerpen van leerlingen een plek in het museum. In twee rondes (najaar 2017 en voorjaar 2018) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum.

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO | onder- en bovenbouw

Werkvorm

Kijken, onderzoeken, verbeelden, ontdekken, vertellen, presenteren

Leergebieden

Beeldende vorming, kunst & cultuur en CKV

Lengte bezoek

60-75 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd 

Kosten per leerling 

€ 4,- / Bij deelname aan de ontwerpwedstrijd zijn er geen extra kosten verbonden aan de gastles op school (of in ons atelier) 

te zien van najaar 2017 tot en met 6 mei 2018

Let op: scholen die bij aanvang van de tentoonstelling al leerlingenwerk in de tentoonstelling willen hebben, mogen al vanaf najaar 2017 meedoen aan de gastles!
In mei 2017 maken we via onze website de openingsdatum bekend.

Voor meer informatie, klik hier.