Schoolbezoek

Ontwerpwedstrijd Gezonken Schatten

In de tentoonstelling Gezonken Schatten ontdekken leerlingen scheepswrakken die dankzij onderwaterarcheologie zijn teruggevonden en waarin een verborgen wereld van internationale handel en uitwisseling is te vinden. Ze zien keramiek en andere voorwerpen uit de negende tot de negentiende eeuw, afkomstig uit zeven scheepswrakken. Elk schip heeft zijn eigen spannende zinkverhaal. Wij organiseren hier een ontwerpwedstrijd bij.

 

Onderwijsprogramma

Het programma rondom de ontwerpwedstrijd bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. museumbezoek, onder leiding van een museumdocent
  2. gastles in de klas, verzorgd door een museumdocent
  3. verwerking in de klas: ontwerp/verhaal/animatie uitvoeren, begeleid door de eigen docent

Keuze uit drie uitdagingen

In het onderwijsprogramma bieden we leerlingen drie uitdagingen aan waar ze hun eigen keuze uit kunnen maken, uitmondend in een ontwerpwedstrijd.
Keramiek – maak een verbeelding voor (een decoratie van) een keramisch voorwerp, geïnspireerd door Gezonken Schatten
Verhaal – schrijf een fictief zinkverhaal bij een schip dat nog teruggevonden moet worden op de maritieme zijderoute
Animatie - verbeeld de reis van een (fictief) schip dat op de maritieme zijderoute verging

Presentatie

Uit alle categorieën worden door een jury van experts winnaars gekozen. Het werk van de winnaars wordt onderdeel van de tentoonstelling Gezonken Schatten, in de speciale presentatieruimte van de ontwerpwedstrijd. In twee rondes (najaar 2019 en voorjaar 2020) kunnen scholen meedoen, zodat zoveel mogelijk ontwerpen van leerlingen kans hebben op een ereplekje in het museum. Beide ontwerprondes krijgen een feestelijke onthulling, uiteraard voor de winnaars, maar ook voor hun klasgenoten, vrienden en familie. Wij voorzien de docent van de winnaars van alle informatie hierover. 

Winnaars van de categorie 2D brengen voorafgaand aan de onthulling een bezoek aan Albarello tegelfabriek & atelier in Menaam, waar hun winnende ontwerpen worden uitgevoerd, in samenspraak met de schilders van dit bedrijf. Het proces van idee/ontwerp tot eindproduct wordt zo tastbaar gemaakt.

Scholen die beschikken over een keramiekoven stimuleren we hun 3D-ontwerp volledig uit te voeren.

Planning

Er zijn twee ontwerprondes in het schooljaar 2019-2020 met verschillende deadlines per categorie:

Eerste ronde 

categorie

deadline inleveren

jurering

bezoek Albarello

ontwerp op papier (2D)

vrijdag 13 december 2019

week 51 2019

week 2-3

object van keramiek (3D)

vrijdag 10 januari 2020

week 3 2020

 

verhaal schrijven

vrijdag 13 december 2019

week 51 2019

 

animatie maken

vrijdag 10 januari 2020

week 3 2020

 

De onthulling van alle winnaars van de eerste ronde vindt plaats op woensdagmiddag 29 januari 2020 (week 4), om 15.00 uur.

Tweede ronde

categorie

deadline inleveren

jurering

bezoek Albarello

ontwerp op papier (2D)

vrijdag 20 maart 2020

week 13 2020

week 14-15

object van keramiek (3D)

vrijdag 3 april 2020

week 15 2020

 

verhaal schrijven

vrijdag 20 maart 2020

week 13 2020

 

animatie maken

vrijdag 3 april 2020

week 15 2020

 

De onthulling van alle winnaars van de tweede ronde vindt plaats op woensdagmiddag 15 april 2020 (week 16).

Uitgebreide informatie over de verschillende ontwerpcategorieën

Voor de uitvoering in keramiek is er keuze uit twee varianten:
- ontwerp op papier, op basis van een werkblad
- driedimensionaal object van keramiek 

1. Ontwerp op papier (2D)

Er is keuze uit twee varianten: een tegeltableau of een schaal. Download hier de werkbladen:
-       Tableau
-       Schaal

Het tegeltableau bestaat uit 4 tegels van 13 x 13 cm en is in zijn geheel 26 x 26 cm. De diameter van de schaal waar de leerlingen een ontwerp voor maken is 27 cm. U print de pdf van een werkblad naar keuze op ware grootte uit. Dan is de maat kloppend. Er kan uiteraard wel gewerkt worden op ander papier, dat vervolgens op dit format wordt aangebracht. Voor het goed overnemen van de ontwerpen op keramiek stimuleren we het werken met de volgende materialen: stift, wasco/pastelkrijt, plakkaat- of acrylverf. In verband met de presentatie van een selectie van de ontwerpen moeten ze op het aangeleverde format van de pdf worden ingeleverd. Dat is mogelijk gedurende de reguliere openingstijden van het Princessehof: dinsdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur, Grote Kerkstraat 11 in Leeuwarden. Vergeet niet de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school te vermelden, inclusief een korte tekst van de leerling over het ontwerp. 
 

2. Object van keramiek (3D)

Liever zelf een 'af' kunstwerk maken? Dat kan ook! 
Per object graag maximaal drie foto’s inzenden aan i.hekman@princessehof.nl met als onderwerp: ontwerpwedstrijd en onder vermelding van de volledige naam- en adresgegevens van de leerling en de klas en school, inclusief een korte tekst van de leerling over het ontwerp.

Voor de categorieën ‘verhaal’ en ‘animatie’ kunt u Inge Hekman mailen voor een aanleverinstructie: i.hekman@princessehof,nl.

Praktische informatie

Doelgroep

SO, VMBO, HAVO, VWO onder- en bovenbouw | MBO

Werkvorm

kijken, onderzoeken, tekenen, ontdekken, maken, vertellen, schrijven, presenteren

Leergebieden

beeldende vorming, kunst & cultuur, CKV, mens & maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer), Nederlands

Lengte bezoek

75 minuten, alleen in overleg 60 minuten. In combinatie met een programma in ons atelier verdubbelt de tijd.

Kosten per leerling 

gratis, zowel het museumprogramma als de gastles (op school of in ons atelier) bij Gezonken Schatten bieden wij kostenloos aan

De tentoonstelling Gezonken Schatten is te zien van 7 september 2019 tot en met 30 augustus 2020. 
De ontwerpwedstrijd is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de Vereniging van Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof.

Speel video af

Impressie ontwerpwedstrijd Sexy Ceramics